Meer informatie over de verkieizing HR-professional van het jaar

Reglement HR-professional van het jaar-verkiezing 2020

 1. Omschrijving verkiezing

  1. Alle informatie over de verkiezing is te vinden op www.hrprofessionalvanhetjaar.nl.

  2. De eerste HR-professional van het jaar-verkiezing wordt georganiseerd in 2020.

 2. Deelname en selectieprocedure genomineerden

  1. De HR-professional van het jaar-verkiezing kent één categorie: HR-professional van het jaar 2020. Deze categorie omvat alle professionals in Nederland die werkzaam zijn binnen het HR-werkveld, zoals professionals actief in de functie van: HR-manager, HR-adviseur, HR-consultant, HR-medewerker, HR-assistent, HR-officer, HR-directeur, HR Business Partner, HR-consultant, HR-administrator, HR-generalist, salarisadministrateur en recruiter.

  2. HR-professionals kunnen uitsluitend worden genomineerd door derden (manager, collega’s of anderen) met duidelijke motivatie waarom deze HR-professional de titel ‘HR-professional van het jaar’ verdient. Er kan van 14 oktober tot en met 8 november 2020 worden genomineerd.

  3. Op basis van de nominaties selecteert een onafhankelijke HR-jury vijf HR-professionals. Er worden vijf genomineerden door een onafhankelijke HR-jury uitgekozen. Deze HR-professionals worden persoonlijk ingelicht door Visma | Raet. Let op dat er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
   1. De genomineerde HR-professional is werkzaam in Nederland
   2. De genomineerde HR-professional is genomineerd door een derde (een HR-professional kan zichzelf niet opgeven)
   3. De genomineerde HR-professional is geen jurylid van deze verkiezing
   4. Het nominatieformulier is volledig ingevuld
   5. De genomineerde heeft ingestemd met de nominatie

 3. Stemmen en winnen

  1. Na bekendmaking van de top 4 HR-professionals kan er tot en met 4 december worden gestemd via de daarvoor bestemde stempagina’s. Er kan één keer gestemd worden per e-mailadres. Iedere stem telt één keer mee. Juryleden van deze verkiezing hebben geen stemrecht.

  2. Van de top 4 HR-professionals wordt gevraagd een persoonlijke video te maken, zodat deze op de website www.hrprofessionalvanhetjaar.nl kan worden getoond.

  3. Het werven van stemmen verloopt via de website www.hrprofessionalvanhetjaar.nl en de social media-kanalen van de genomineerde HR-professionals. De top 4 HR-professionals worden ondersteund met een social media-package door Visma | Raet.

  4. Stemmen kan tot en met 4 december 2020. Hierna is stemmen niet meer mogelijk. De HR-professional met de meeste stemmen wint de HR-professional van het jaar-verkiezing. Indien er op 5 december 2020 een gelijk aantal stemmen is, wordt door middel van loting bepaald wie de HR-professional van het jaar 2020 wordt.

  5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

  6. De winnaar van de HR-professional van het jaar-verkiezing is ambassadeur en heeft het recht zichzelf HR-professional van het jaar 2020 te noemen. Deze titel mag gebruikt worden in alle (media) uitingen. Visma | Raet heeft het recht om het ambassadeurschap te herroepen indien zij daar een aanleiding toe ziet. In dat geval vervalt het recht van de winnaar om de titel verder te gebruiken.

  7. De winnaar van de HR-professional van het jaar-verkiezing werkt mee aan één of meerdere interviews na winst. 

 4. Uitreiking

  1. Op 8 december 2020 wordt de winnaar in een live RTL Z uitzending bekend gemaakt.

 5. Onder voorbehoud

  1. In het geval van overmacht behoudt Visma | Raet zich het recht voor om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren. Mocht dit het geval zijn, wordt dit bekendgemaakt op www.hrprofessionalvanhetjaar.nl.