Meer informatie over de verkieizing HR-professional van het jaar

Reglement HR-professional van het jaar-verkiezing 2021

Omschrijving verkiezing

 1. Meedoen aan de HR-professional van het jaar 2021-verkiezing houdt instemming met dit Reglement in.
 2. Alle informatie over de verkiezing is te vinden op https://www.vismaraet.nl/hr-professional-van-het-jaar
 3. De eerste HR-professional van het jaar-verkiezing werd georganiseerd in 2020.

Deelname en selectieprocedure genomineerden

 1. De HR-professional van het jaar-verkiezing kent één categorie: HR-professional van het jaar 2021. Deze categorie omvat alle professionals in Nederland die werkzaam zijn binnen het HR-werkveld, zoals professionals actief in de functie van: HR-manager, HR-adviseur, HR-consultant, HR-medewerker, HR-assistent, HR-officer, HR-directeur, HR Business Partner, HR-consultant, HR-administrator, HR-generalist, salarisadministrateur en recruiter.
 2. HR-professionals kunnen zichzelf nomineren of door derden (manager, collega’s of anderen) worden genomineerd. In beide gevallen dient er een duidelijke motivatie ingediend te worden waarom deze HR-professional de titel ‘HR-professional van het jaar 2021’ verdient. Indien er geen motivatie aanwezig is, kan de genomineerde niet meedoen aan de verkiezing. Er kan van 3 januari tot en met 21 januari 2022 worden genomineerd.
 3. Op basis van de eerste stemronde onder alle nominaties, wordt er een top tien gemaakt. Vanuit deze top tien selecteert een onafhankelijke HR-jury vijf HR-professionals die doorgaan als top vijf. Zij baseren hun oordeel op de ingestuurde motivaties vanuit het nominatieproces (zie punt 2). Deze vijf HR-professionals worden persoonlijk ingelicht door Visma | Raet. Let op dat er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  1. De genomineerde HR-professional is werkzaam in Nederland
  2. De genomineerde HR-professional is genomineerd door zichzelf of een derde
  3. De genomineerde HR-professional is geen jurylid van deze verkiezing
  4. Het nominatieformulier is volledig ingevuld
  5. De genomineerde heeft ingestemd met de nominatie
 4. Indien de genomineerde niet tot de top vijf behoort, dan eindigt voor deze persoon de HR-professional van het jaar-verkiezing. Visma | Raet stelt de personen die niet tot de top vijf behoren per e-mail op de hoogte.

Stemmen en winnen

 1. Na bekendmaking van de top vijf HR-professionals kan er tot en met 11 maart 2022 worden gestemd via de daarvoor bestemde stempagina's. Er kan één keer gestemd worden per e-mailadres. Iedere stem telt één keer mee. Juryleden van deze verkiezing hebben geen stemrecht.
 2. Van de top vijf HR-professionals wordt gevraagd om een video te maken waarin zij in gesprek gaan met een HR-expert, zodat deze op de website www.hrprofessionalvanhetjaar.nl kan worden getoond. Deze video-opname vindt plaats bij Visma | Raet te Amersfoort. Visma | Raet neemt de videoproductie op zich.
 3. Het werven van stemmen verloopt via de website www.hrprofessionalvanhetjaar.nl en de social media-kanalen van de genomineerde HR-professionals. De top vijf HR-professionals worden ondersteund met een social media-package door Visma | Raet ter promotie om stemmen te werven.
 4. Stemmen op de top vijf HR-professionals kan tot en met 11 maart 2022. Hierna is stemmen niet meer mogelijk. De HR-professional met de meeste stemmen wint de HR-professional van het jaar 2021-verkiezing. Indien er op 12 maart 2022 een gelijk aantal stemmen is, wordt door middel van loting bepaald wie de HR-professional van het jaar 2021 wordt.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De winnaar van de HR-professional van het jaar-verkiezing is ambassadeur en heeft het recht zichzelf HR-professional van het jaar 2021 te noemen. Deze titel mag gebruikt worden in alle (media) uitingen. Visma | Raet heeft het recht om het ambassadeurschap te herroepen indien zij daar een aanleiding toe ziet. In dat geval vervalt het recht van de winnaar om de titel verder te gebruiken.
 7. De winnaar van de HR-professional van het jaar 2021-verkiezing werkt mee aan één of meerdere interviews na winst. Afhankelijk van de wensen van het medium kan hierbij gevraagd worden om een foto te delen of door het medium te laten maken.

Uitreiking

  1. Op 15 maart 2022 wordt de winnaar in een live RTL Z uitzending bekend gemaakt.

Verwerking van (persoons)gegevens

 1. Degene die zichzelf of een ander nomineert, stemt in met de verwerking van zijn of haar eigen (persoons)gegevens. Degene die een ander nomineert voor de HR-professional van het jaar-verkiezing, verklaart de gegevens van de genomineerde te mogen afgeven en door Visma | Raet te laten verwerken.
 2. Indien een genomineerde door een derde is genomineerd, dan wordt de genomineerde hiervan op de hoogte gesteld per e-mail. De genomineerde dient uiterlijk op 21 januari 2022 de nominatie te bevestigen.

a. Indien de genomineerde de nominatie bevestigt, krijgt hij of zij hier een bevestiging van per e-mail.

b. Indien de genomineerde de nominatie niet bevestigt of de nominatie niet tijdig bevestigd, dan zal de genomineerde niet meedoen aan de verkiezing.

c. Voor de administratieve afwikkeling van de verkiezing is het verwerken van (persoons)gegevens noodzakelijk. De volgende (persoons)gegevens zullen worden geregistreerd en verwerkt:
Van de genomineerde:

   • Aanhef
   • Voor- en achternaam
   • E-mailadres
   • Organisatie waarvoor de genomineerde werkzaam is
   • Functie waarin de genomineerde werkzaam is
   • Korte motivatie waarom deze persoon HR-professional van het jaar 2021 is

Van de aandrager van een genomineerde:

   • Voor- en achternaam

d. Op het formulier om jezelf of een ander te nomineren, kan men aangeven of hij of zij ermee instemt dat Visma | Raet zijn of haar gegevens voor andere doeleinden mag gebruiken, zoals het per e-mail versturen van informatie afgestemd op zijn of haar interessegebieden. Indien de genomineerde zich hiervoor aanmeldt, zullen de (persoons)gegevens worden bewaard totdat de genomineerde zich afmeldt. Indien de genomineerde hier niet mee akkoord is, zal Visma | Raet de data één maand na de verkiezing verwijderen.

e. Op de bevestigingspagina kan de genomineerde aangeven of hij of zij ermee instemt dat Visma | Raet zijn of haar gegevens voor andere doeleinden mag gebruiken, zoals het per e-mail versturen van informatie afgestemd op zijn of haar interessegebieden. Indien de genomineerde zich hiervoor aanmeldt, zullen de (persoons)gegevens worden bewaard totdat de genomineerde zich afmeldt. Indien de genomineerde hier niet mee akkoord is, zal Visma | Raet de data één maand na de verkiezing verwijderen.

Onder voorbehoud

  1. In het geval van overmacht behoudt Visma | Raet zich het recht voor om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te schorten, aan te passen of te annuleren. Mocht dit het geval zijn, wordt dit bekendgemaakt op www.hrprofessionalvanhetjaar.nl.