Strategische Personeelsplanning

Met strategische personeelsplanning zorg je ervoor dat de juiste mensen op de juist tijd op de juiste plek zitten.

In een snel veranderende wereld lijkt het bijna onmogelijk om vooruit te kijken naar wat de organisatie op de korte én langere termijn nodig heeft. Dat maakt strategische personeelsplanning tot een uitdaging, maar tegelijkertijd belangrijker dan ooit.

Wat is strategische personeelsplanning?

In een krappe arbeidsmarkt is het verleidelijk je vooral te richten op het snel vervullen van openstaande vacatures. Toch kun je juist dan veel hebben aan strategische personeelsplanning.

De meest gebruikte definitie van strategische personeelsplanning is: het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rond de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Om dit te realiseren, maak je een analyse van wat er in de wereld om je heen gebeurt. Daar stem je de koers van de organisatie op af en schat je in wat dat betekent voor het ‘toekomstproof’ maken van je personeelsbestand.

Kortom, met strategische personeelsplanning zorg je ervoor dat de juiste mensen op de juist tijd op de juiste plek zitten.

Strategische Personeelsplanning software van Visma | Raet

Je wilt medewerkers zo veel mogelijk inzetten waar zij het meest rendabel zijn. En tijdig inspelen op veranderingen in de markt of jouw organisatie zodat je ook in de toekomst de juiste mensen in huis hebt. Workforce Management biedt oplossingen voor het plannen, budgetteren, voorspellen en het vitaal en duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.

Externe inhuur

Hoe neem je snel de beste kandidaat tegen het juiste tarief aan? Ga je interne medewerkers werven of kies je voor externe inhuur? En hoe hou je dan toezicht op de afspraken die inhurende managers met leveranciers maken?

Kostenbeheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving zijn belangrijke drijfveren om voor een Vendor Management Systeem (VMS) te kiezen. Daarmee ondersteun je het volledige proces van externe inhuur conform alle wet- en regelgeving rondom inhuur. En zo heb je je externe flexmedewerkers net zo goed geregeld als je vaste personeel.

Prognose

Hoe breng je alle toekomstige wijzigingen van jouw organisatie en de daarmee samenhangende personele kosten in kaart? Met alle veranderingen, verschuivingen en bezuinigingen die de regering doorvoert, is efficiënt omgaan met de kosten van groot belang. Met Visma|Raet Prognose begroot en bewaak je efficiënt en correct loonkosten vanuit Payroll Gemal.

Scenarioplanning

Loonkosten zijn voor veel organisaties verreweg de grootste kostenpost en tegelijkertijd moeilijk te beheersen. Groei- en krimpscenario’s, reorganisaties en fusies, in- en uitstroomeffecten zijn slechts een greep uit talloze variabelen die van invloed zijn op de begroting en uiteindelijke resultaten. Met Visma|Raet Scenario Planning krijg je inzicht en grip op de personele begroting en werkelijke uitgaven van jouw organisatie.

Voordelen strategische personeelsplanning software

Op- of afschalen in personeel, meer of minder flexibel personeel. In welke richting organisaties ook bewegen, werkgevers merken meer dan ooit hoe belangrijk het is dat zij hun workforce goed onder controle hebben. Werkgevers die hun zaken op orde hebben, de processen onder controle hebben en goed zicht hebben op de vraag wie waar werkt in de organisatie, zijn veel wendbaarder dan organisaties waar het overzicht ontbreekt. Hieronder lees je meer voordelen van onze verschillende software modules rondom strategische personeelsplanning.

Voordelen externe inhuur

 • Grip op kosten
 • Risico’s wetgeving beheersen
 • Snel en makkelijk externe flexmedewerkers invullen
 • Inzicht in je workforce

Meer weten? Download de Infosheet Externe Inhuur

Voordelen van Visma | Raet Scenario Planning

 • Krijg snel inzicht in scenario’s voor de ontwikkeling van jouw personeelsbestand
 • Stel parameters samen voor instroom, doorstroom en uitstroom
 • Maak eenvoudig rapportages op het gebied van functiegroepen en leeftijdsopbouw
 • Rapporteer op medewerkersniveau, zodat er inzichtelijk is wie wanneer uitstroomt
 • Bereken ontwikkelingen van personeelssamenstelling door naar werkgeverslasten
 • Analyseer in welke functiegroepen de werkgeverslasten naar de toekomst het meest gaan veranderen

Meer weten? Download de Infosheet Scenario Planning

Voordelen Visma | Raet Prognose

 • Vergelijk actuele loonkosten met de opgestelde prognose
 • Krijg inzicht in status van budgetposten op het niveau van kostenplaats, -drager en -soort
 • Simuleer financiële consequenties van organisatie- of salariswijzigingen
 • Mogelijkheid voor extrapoleren van kosten naar het eind van het jaar

Meer weten? Download de Infosheet Prognose

Meer informatie over Strategische Personeelsplanning? We gaan graag het gesprek aan!

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van onze Workforce Management software? Vraag geheel vrijblijvend een demo aan.

Vraag een demo aan!