Verzuimmanagement

Gezonde medewerkers zijn de drijvende kracht in jouw organisatie. Een goed verzuimbeleid helpt daarbij. Maar mocht een medewerker toch ziek worden en het verzuim is langdurig of terugkerend, dan heeft iedereen belang bij een snelle terugkeer. Gezamenlijke regie op re-integratieproces is hierbij cruciaal. Maar hoe houd je regie op de uitvoering?

Visma I Raet Verzuim Management is een moderne oplossing voor de uitvoering van het verzuimproces, maar met restricties voor de verschillende rollen in het verzuimproces conform AVG en privacy wetgeving. Voor de gebruiker is alle informatie op één plek beschikbaar. Het systeem helpt je met contextuele helpteksten bij de afhandeling van de verschillende acties. Ook krijg je notificaties via e-mail als je nieuwe taken krijgt of er iets wijzigt in eerder gemaakte afspraken. Zo houd je regie en worden leidinggevende, arbodienst én medewerker actief betrokken bij alle activiteiten die nodig zijn voor het herstel van de medewerker.

Vraag een demo aan

Verzuimprotocol volledig geïntegreerd

Nadat de ziekmelding is vastgelegd wordt het verzuimprotocol opgestart. Dit houdt in dat alles wat jouw organisatie doet binnen een verzuimproces, wordt klaargezet in taken. Het protocol bestaat uit Wet Verbetering Poortwachter (WVP) taken en daarnaast ook uit interne taken. Denk aan het sturen van een fruitmand, een tweewekelijkse belactie of terugkoppeling van de bedrijfsarts.

Volledig workflow-gestuurd verzuimmanagement

Het verzuimprotocol is volledig workflow-gestuurd. De Verzuim Management software weet precies wat wanneer moet gebeuren. Alle betrokken partijen (casemanager, P&O, bedrijfsarts etc.) krijgen hun specifieke taken op de actielijst. Zo wordt de casemanager aangespoord een plan van aanpak te maken en de bedrijfsarts moet de medewerker uitnodigen voor het spreekuur.

Grip op het proces en optimale controle

De Verzuim Management software weet op basis van de verzuimprotocollen precies wat je in welke situatie doet. Door de gedetailleerde invulling van het protocol kan je ook nauwgezet sturen en bewaken. Als een Plan van aanpak te laat dreigt te worden gemaakt, krijg je als bewaker automatisch een signaal.

Bespaar op boetes en verdien op subsidies

Door de goede controle en bewaking van de Verzuim Management software loopt het proces op rolletjes. Je voldoet aan de eisen die het UWV stelt aan ziekteverzuim. Daardoor ontvang je geen boetes. Daarnaast benut de Verzuim Management software automatisch subsidiebronnen zoals de No Risk Polis en het vangnet.

Bespaar tijd door koppeling met UWV en Arbodienst

De Verzuim Management software stuurt automatisch meldingen naar de arbodienst en het UWV. Met name de koppeling met het UWV scheelt veel tijd. Het invullen van papieren formulieren is tenslotte verleden tijd met de inzet van HRM-systemen.

Verzuimcijfers altijd up to date

De Verzuim Management software toont de belangrijkste ken- en stuurgetallen van het verzuim dashboard. Zo kan je op een eenvoudige manier de actuele stand van zaken binnen jouw organisatie of afdeling inzichtelijk maken. Daarnaast is er een groot aantal verzuimrapportages beschikbaar. De betrokken partijen kunnen deze informatie zelf halen, je hoeft dit niet meer te brengen.

Klantervaringen