Visma.net HRM & Payroll API

Visma.net HRM & Payroll API

Slimme data-integratie met de Visma.net HRM & Payroll API

Het belang van integratie

Gegevensuitwisseling tussen verschillende applicaties van actuele HR- en payroll data is voor veel organisaties belangrijk. Slimme data-integratie zorgt niet alleen voor efficiëntie in processen, maar verbetert ook de kwaliteit van data en de informatievoorziening in de organisatie. Visma | Raet heeft industriestandaard interfaces (API) ontwikkeld voor de gegevensuitwisseling tussen Visma.net HRM & Payroll en de organisatie eigen- of derden applicaties. Bijvoorbeeld applicaties ter ondersteuning van het primaire proces die gebruikmaken van HR-data.

Het HR-systeem: de basis

Visma.net HRM & Payroll is het kernregistratiesysteem voor HR- en payroll gegevens waarin organisaties de gegevens van hun medewerkers beheren. In de dagelijkse praktijk gebruiken ook andere applicaties deze data, zoals roosterplanningssystemen, leerlingvolgsystemen, IAM-systemen of systemen voor toegangsbeheer. Als organisatie wil je dubbele invoer van gegevens voorkomen. Zo maak je minder fouten en verspil je minder tijd aan administratie.

Met de Visma.net HRM & Payroll API zorg je voor een naadloze en compliant integratie van data tussen het HR-systeem en andere applicaties die HR-data gebruiken. Volautomatisch en als werkgever bepaal je zelf via de API welke data je uitwisselt.

AVG proof

Bij het koppelen van andere systemen speelt de AVG-wetgeving een grote rol. De AVG vereist een goede beveiliging bij de uitwisseling van persoonsgegevens om uiteindelijk datalekken en onwettige verwerking te voorkomen. Uiteraard zorgt de Visma.net HRM & Payroll API voor het compliant uitwisselen van de HR-en payroll data.

Borgen van doelbinding

Systemen mogen alleen persoonlijke gegevens verwerken voor ‘welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden’, zo beschrijft de AVG. Dit staat bekend als ‘doelbinding’. De Visma.net HRM & Payroll API dwingt doelbinding af door op basis van dataselecties (zgn. scopes) een API aan te bieden met alleen toegang tot de HR-gegevens die passen bij het doel van de applicatie. Zo heeft bijvoorbeeld een leer-management systeem geen de ziekte- en salarisgegevens nodig. Een verzuimmanagement systeem heeft dat wel. Met de Visma.net HRM & Payroll API hoeven organisaties geen zorgen te maken over de AVG-eisen.

Veiligheid en beschikbaarheid

Om veiligheid en beschikbaarheid te garanderen werkt de Visma.net HRM & Payroll API met bewezen technieken en standaarden. We maken gebruik van HTTPS zodat de afnemende applicatie veilig communiceert met Visma.net HRM & Payroll. Met de inzet van de industriestandaard OAuth2 bepaal je zelf als organisatie wie de API benadert (authenticatie). Via onze API gateway voorkomen we dat een afnemer je omgeving ‘overvraagt’. Zo zetten wij in op maximale veiligheid en beschikbaarheid van jouw data.

Open standaarden

De API is gebouwd op basis van REST principes (Representational State Transfer) en de OpenAPI specificatie. Hierdoor is de API voorspelbaar en de beschrijving goed leesbaar, waardoor ontwikkelaars makkelijk zelf een integratie tot stand brengen. Dankzij de OAuth 2.0 standaard geven organisaties een applicatie eenvoudig en veilig toegang tot specifieke gegevens, zonder hun gebruikersnaam en wachtwoord uit handen te geven.

Developerportaal

Visma heeft een developerportaal ontwikkeld waarin derde partijen API’s op het Visma.net platform creëren. Deze derde partijen hebben via dit portaal ook toegang tot documentatie over het creëren van een eigen API. Het developer portal benader je via deze link

App store

De Visma app store is dé plek waar eenvoudig de integratie met derde partijen geregeld wordt. Derde partijen publiceren hier hun APIs. In de Visma app store kies je vervolgens met welke API je wilt integreren en bepaal je welke dataset je wilt delen met deze partij. Hierna is de integratie geregeld. De Visma app store is beschikbaar voor de applicatiebeheerders met toegang tot Visma.net HOME.

Voordelen voor werkgevers

 • Eenmalige invoer van HR- en payroll data
 • Efficiëntie en kwaliteitsverbetering van de informatiestromen
 • Voldoen aan AVG-eisen door veilige en doelgebonden API’s
 • Controle over jouw gegevensuitwisseling, met de flexibiliteit om zelf te bepalen welke data je via de API uitwisselt
 • Geef leveranciers toegang tot jouw data via het developerportaal
 • Industriestandaard interfacing voor lagere kosten van integratie door derde partijen
 • Wissel zonder IT-infrastructuur gegevens direct uit met Visma.net HRM & Payroll en bespaar kosten
 • Lagere kosten doordat geen IT infrastructuur benodigd is, gegevens worden direct met Visma.net uitgewisseld

Voordelen voor derde partijen

 • Eenvoudig integreren op basis van open standaarden
 • Eenvoudig integraties te ontwikkelen met een onbeperkt aantal systemen
 • Developer portaal met alle benodigde documentatie

Wil jouw organisatie gebruikmaken van de Visma.net HRM & Payroll API?

Neem contact met mij op