In 5 stappen van rapportage naar voorspellende analyse

In 5 stappen van rapportage naar voorspellende analyse

Inhoud whitepaper

Elke organisatie neemt voortdurend HRM-beslissingen, zoals over het aannamebeleid, de beloning en talentmanagement. Wanneer ze daarbij gebruik maken van predictive analytics, oftewel voorspellende analyse, kunnen organisaties de kans berekenen dat een individuele medewerker bepaald gedrag gaat vertonen. In deze whitepaper leest u hoe organisaties de stap maken naar voorspellende analyse.

Voordelen voorspellende analyse

Wanneer HRM-data goed gestructureerd en doorzoekbaar zijn, wordt het mogelijk om rapportages op te stellen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om aantallen of percentages. Rapportages kunnen tot op zekere hoogte gebruikt worden om voorspellingen te doen over de toekomst. Dat kan door trends uit het verleden te extrapoleren naar de toekomst. Dit soort extrapolaties bieden echter geen concrete aanknopingspunten voor HRM-maatregelen.

Dat is wel het geval wanneer organisaties door intelligente analyse van historische data voorspellende HRM-modellen ontwikkelen. Daarmee kunnen ze groepen medewerkers identificeren die de neiging hebben om zich op een bepaalde wijze te gedragen. Die voorspellingen kunnen de basis vormen voor gerichte maatregelen. Wanneer een organisatie dankzij voorspellende analyse bijvoorbeeld weet dat de kans groot is dat een getalenteerde medewerker ontslag gaat nemen, kan hem of haar salarisverhoging of promotie aangeboden worden. Voorspellende analyse maakt het bovendien mogelijk om dit soort HRM-maatregelen objectief te onderbouwen.

Voorspellende analyse kan er daarnaast toe leiden dat procedures in de toekomst efficiënter worden ingericht. Stel een organisatie wil onderzoeken welke selectie-instrumenten tijdens het recruitmentproces de grootste voorspellende waarde hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een CV-scan door de computer, een sollicitatiegesprek, individueel assessment en een groepsassessment. Welk van die instrumenten voorspelt het best toekomstige productiviteitscijfers, beoordelingsscores, verloop of leiderschapskwaliteiten? Wanneer blijkt dat één van bovenstaande instrumenten maar liefst tachtig procent verklaart van de verschillen in prestatie tussen medewerkers, dan kan de organisatie een aanzienlijke kostenbesparing realiseren door geen gebruik meer te maken van de andere instrumenten.

Door de stap te maken van pure rapportage naar voorspellende analyse zijn organisaties in staat om snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen, tijdig de juiste HRM-maatregelen te nemen en deze met feiten te staven. Voorspellende analyse maakt de organisatie daardoor wendbaarder en innovatiever en versterkt de strategische rol van de HRM-afdeling binnen de organisatie.

Download de whitepaper

* Verplichte velden