De AOW en meer keuzevrijheid rond verlof en pensioen

De AOW en meer keuzevrijheid rond verlof en pensioen

De verbouwing van het pensioenhuis 

In deze whitepaper lees je meer over de eerste pijler van het pensioenstelsel, de AOW, en over meer keuzevrijheid rond verlof en pensioen.

Inhoud van de whitepaper

Als werkgever doe je er verstandig aan nu al voor te sorteren op de maatregelen die in het pensioenakkoord zijn vervat. Veel maatregelen moeten de komende jaren nog worden uitgewerkt, maar je kunt al rekening houden met het volgende:

  • maak tijdig een begin met het transitieplan;
  • neem tijdig contact op met het pensioenfonds, de verzekeraar of premiepensioeninstelling waar regelingen zijn ondergebracht;
  • al vanaf 1 januari 2022 kan de verplichting tot deelname in een nieuwe pensioencontract opkomen;
  • ga tijdig na of de te betalen pensioenpremie gaat stijgen;
  • als compensatie speelt: ga tijdig na voor welke werknemers dit kan gaan spelen;
  • start tijdig overleg met OR of PVT over de komende pensioentransitie;
  • onderzoek hoe je organisatie voor werknemers kan profiteren van de regels van het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen en of je wijzigingen moet doorvoeren in de bedrijfsregelingen op dit gebied. 

Meer weten? Download de whitepaper en lees alles over de AOW en meer keuzevrijheid rond verlof en pensioen

Download de whitepaper

* Verplichte velden