Inhoud whitepaper

Zonder auto, openbaar vervoer of een fiets zou het voor veel werknemers lastig zijn om op het werk te komen of klanten te bezoeken. Tegenwoordig kan de werknemer dit zelfs via zijn werkgever regelen. Het ter beschikking stellen van een auto of een fiets, evenals het verstrekken van een OV-abonnement brengt wel heel wat administratieve rompslomp met zich mee. Elk vervoermiddel kent namelijk andere fiscale regels. Ken je ze allemaal?
In deze whitepaper staat de auto van de zaak centraal. 

Bijtelling voor privégebruik auto

Een auto van de zaak is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Of de werknemer de auto voor zijn werk gebruikt, doet er niet toe. Het gaat er alleen om dat hij werkzaamheden voor zijn werkgever verricht, zo heeft de Hoge Raad beslist. 

Mag de werknemer de ter beschikking gestelde auto ook voor privédoeleinden gebruiken, dan is er sprake van een bevoordeling. Omdat het privégebruik van de auto zijn grond vindt in de dienstbetrekking van de werknemer, ziet de wet dit als een belastbaar voordeel. Dit voordeel verwerk je via een loonbijtelling bij de werknemer, als hij meer dan vijfhonderd privékilometers per jaar rijdt met de auto. Om te achterhalen of je een bijtelling moet toepassen wegens privégebruik van de auto, moet je dus weten of het privégebruik onder de vijfhonderdkilometergrens blijft. 
Ben je benieuwd naar alle regels? Download de whitepaper!

Download de whitepaper

* Verplichte velden