Zoveel bronnen, zoveel doelen

Zoveel bronnen, zoveel doelen  

Inzetten en uitruilen conform de regels

In deze whitepaper staan de bronnen en doelen van de cafetariaregeling centraal. 

Inhoud van de whitepaper

Fiscaal gezien zijn alle belaste loonbestanddelen en alle vormen van onbelast loon in te zetten in een cafetariaregeling, maar arbeidsrechtelijk gelden er diverse beperkingen. Dit om te voorkomen dat de werknemer loon of  vakantie tot in het oneindige kan uitruilen voor een door hem gewenst onbelast keuzeloon. Binnen deze grenzen bepaal je waaruit de werknemer uiteindelijk kan kiezen:

  • Bronnen zoals een deel van het brutomaandloon, overwerkloon, winstuitkering, vakantiebijslag en vakantiedagen.
  • Doelen zoals mobiele communicatiemiddelen, een fiets, fitnessabonnement,  scholing, en reiskosten. 

Meer weten? Download de whitepaper en lees alles over de bronnen en doelen van de cafetariaregeling. 

Download de whitepaper

* Verplichte velden