Van chatbots tot automatische personeelsselectie

Van chatbots tot automatische personeelsselectie

Inhoud whitepaper

Kunstmatige intelligentie is de automatisering van complexe, menselijke vaardigheden zoals waarnemen, leren, plannen en het oplossen van problemen. De Engelstalige term hiervoor is artificial intelligence (AI). In de whitepaper lees je meer over artificial intelligence en de toepassing binnen HRM.

Kunstmatige intelligentie

AI biedt grote mogelijkheden binnen allerlei vakgebieden, waaronder human resources management (HRM). Zo zullen chatbots op korte termijn al zelfstandig eenvoudige medewerkersvragen kunnen beantwoorden. Digitale assistenten kunnen daarnaast helpen om ingewikkelde planningsafspraken op te lossen.

Ook kan AI in de toekomst een rol spelen bij het objectiveren van de beoordeling van kandidaten. Zo kan intelligente software ondersteuning bieden bij de eerste fases van het selectieproces, bijvoorbeeld door sociale media te doorzoeken op posts die aanwijzingen geven over het karakter van een kandidaat. Assessments kunnen met hulp van chatbots worden uitgevoerd, waarbij bijvoorbeeld een fictief klantgesprek wordt gevoerd. AI zal voorlopig een ondersteunende rol blijven spelen binnen het selectieproces. Dat neemt echter niet weg dat intelligente software HRM-adviseurs veel werk uit handen kan nemen.

Ook People Analytics zal steeds meer gaan profiteren van de ontwikkelingen binnen de kunstmatige intelligentie. Intelligente software kan daarnaast opleidingen, trainingen en coachingtrajecten verder personaliseren. Op deze wijze kan AI ingezet worden om talenten van medewerkers optimaal te benutten en om medewerkers maximaal te stimuleren zich te ontwikkelen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden