De rol van de bedrijfsarts

De rol van de bedrijfsarts

Inhoud whitepaper

De bedrijfsarts is onafhankelijk. Hij behandelt werkgerelateerde klachten en adviseert over gezond en veilig werken. De bedrijfsarts ondersteunt de werkgever bij het verzuimbeleid en het re-integratiebeleid. Lees in deze whitepaper alles over de rol van de bedrijfsarts.

Taken van de bedrijfsarts

De taken van de bedrijfsarts omvatten onder andere het arbeidsomstandighedenspreekuur en het vaststellen en melden van beroepsziekten, zoals lawaaischade aan het gehoor of aandoeningen aan spieren en gewrichten. Ook kan de bedrijfsarts worden ingeschakeld voor periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. In deze whitepaper wordt de rol van de bedrijfsarts verder uiteen gezet.

De bedrijfsarts verricht naast de hierboven genoemde taken ook eventuele medische aanstellingskeuringen. Denk aan een ogenkeuring, het meten van de fitheid of het testen van de psychische gesteldheid. De keuringen moeten in verband staan met de beoogde functie. Ze mogen alleen plaatsvinden in specifieke, uitzonderlijke gevallen en zich naar aard, inhoud en omvang beperken tot het doel waarvoor zij worden verricht.

Onafhankelijk

Een bedrijfsarts is een arts, maar ook weer niet. Hij bemoeit zich niet met de behandeling van de zieke werknemer. De rol van de bedrijfsarts focust zich bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de eerste plaats op de re-integratie van de werknemer. Bij zijn advies staat de gezondheid van de zieke werknemer voorop. De bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer ziek is of niet.

Download de whitepaper

* Verplichte velden