Het pensioenakkoord: hoofdlijnen en tijdpad

Het pensioenakkoord: hoofdlijnen en tijdpad

De verbouwing van het pensioenhuis 

Na 10 jaar onderhandelen zijn het kabinet en de sociale partners het dan toch eens geworden over de verbouwing van het Nederlandse pensioenhuis. Dát die verbouwing er moest komen, daarover was iedereen het wel eens. Maar hóe deze verbouwing moest gaan uitpakken, was een ander verhaal. Lees in deze whitepaper de hoofdlijnen en het tijdspad van het pensioenakkoord.

Inhoud van de whitepaper

De pensioenafspraken die dit jaar zijn gemaakt, vormen de technische uitwerking naar concrete plannen van het pensioenakkoord van 2019. Het kabinet giet dat alles nu in een wetsvoorstel voor vernieuwing van het pensioenstelsel. Dit moet begin 2021 bij de Tweede Kamer liggen. Als de parlementaire behandeling in de loop van volgend jaar rondkomt, is de nieuwe Pensioenwet per 1 Jan 2022 een feit.

De hoofdlijnen van het pensioenakkoord zijn de volgende:

  • van aanspraken naar verwachtingen; 
  • de AOW-leeftijd stijgt minder snel;
  • het einde van de doorsneesystematiek;
  • twee nieuwe contractvormen;
  • eerder kunnen stoppen met werken;
  • verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
  • een eenvoudiger partnerpensioen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden