Reken alvast op nieuwe tarieven en premies

Reken alvast op nieuwe tarieven en premies  

Dit staat je volgend jaar te wachten

In deze whitepaper vind je de nieuwe cijfers voor de loonheffingen, zoals de tarieven en schijven in de loon- en inkomstenbelasting, de heffingskortingen en de premiepercentages voor de sociale verzekeringen.

Wijzigingen premies en tarieven

Met ingang van een nieuw kalenderjaar worden gewoonlijk allerlei nieuwe tarieven van kracht. Denk aan de percentages, grenzen en bedragen die gelden voor de loonheffingen. Ook volgend jaar is dit weer aan de orde. Houd er wel rekening mee dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten stemmen over deze plannen. Voorlopig staat het stemmen over de plannen in de Tweede Kamer op de agenda voor donderdag 12 november. De Eerste Kamer stemt naar verwachting op 15 december. 

Naast nieuwe cijfers is het ook belangrijk om alvast te anticiperen op een loonstijging in 2021. In deze onzekere tijden wil je jouw organisatie niet onterecht rijk rekenen. Het Centraal Planbureau (CPB) schat in dat lonen uit collectieve arbeidsovereenkomsten gemiddeld met 1,4% gaan groeien in 2021. De raming kent echter veel meer onzekerheden dan anders. Dit komt door het coronavirus, maar deels ook door de Brexit. Het CPB verwacht verder een forse stijging van de werkloosheid. Dit zal in combinatie met onzekere vooruitzichten ongetwijfeld invloed hebben op de onderhandelingen tussen cao-partijen. Wat de werkelijke loonstijging in 2021 zal zijn, hangt af van de onderhandelingsresultaten aan de cao-tafel. 

Meer weten? Download de whitepaper en lees alles over de nieuwe tarieven en premies.

Download de whitepaper

* Verplichte velden