Pensioenakkoord tempert stijging AOW-leeftijd

Pensioenakkoord tempert stijging AOW-leeftijd

Inhoud whitepaper

Naast de WAB zijn er nog meer arbeidsrechtelijke ontwikkelingen waar je vanaf volgend jaar rekening mee moet houden. In deze whitepaper komen de afspraken uit het pensioenakkoord aan bod die de regels voor de AOW-leeftijd en het aanvullende pensioen flink wijzigen.

Het pensioenakkoord

Begin juni is er na jarenlange onderhandelingen een pensioenakkoord bereikt. Veel van de gemaakte afspraken zullen de komende jaren nog worden uitgewerkt. Toch zul je op korte termijn rekening moeten houden met de afgesproken plannen. Zo heeft de vertraging in de stijging van de AOW-leeftijd al vanaf volgend jaar effect.

In het pensioenakkoord is afgesproken de zogenoemde doorsneesystematiek ‘af te schaffen’. Verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenfondsen moeten op dit moment deze doorsneepremie in rekening brengen. Andere pensioenuitvoerders hanteren soms op vrijwillige basis een doorsneepremie. Een doorsneepremie is een voor iedere werknemer gelijk premiepercentage, ongeacht geslacht, leeftijd of gezondheid. Tegenover het gelijke premiepercentage staat dat werknemers hiervoor procentueel dezelfde pensioenopbouw krijgen.
Over dat laatste bestaat veel discussie: doordat de premie voor jongere werknemers veel langer kan renderen, ontvangen zij eigenlijk te weinig pensioenaanspraken voor hun ingelegde premie, terwijl oudere werknemers juist een te hoge pensioenaanspraak ontvangen.

Benieuwd naar alle wijzigingen die het nieuwe pensioenakkoord met zich meebrengt? Download dan de whitepaper!

 

Download de whitepaper

* Verplichte velden