Strategisch personeelsplan in 12 stappen

Succesvol strategisch personeelsplan in 12 stappen

Inhoud whitepaper

Deze whitepaper beschrijft hoe je in twaalf stappen een gedegen strategisch personeelsplan kunt ontwerpen, dat past bij de organisatiekoers en op steun kan rekenen van de hele organisatie.

Strategische personeelsplanning

Als je je organisatie gezond en wendbaar wilt houden, is strategische personeelsplanning (SPP) onontbeerlijk. Zo kun je gestructureerd en doelgericht toewerken naar de juiste mix van in-, door- en uitstroom. Zo ontdek je de gepaste balans tussen kernbezetting en flexibele schil. En werk je met visie aan de duurzame en flexibele inzetbaarheid van medewerkers.

Maar hoe maak je echt werk van strategische personeelsplanning? Dat kan door het organiseren van een serie korte en inspirerende workshops. Daarin laat je directieleden, managers of leidinggevenden zelf analyseren op welke vlakken de grootste frictie bestaat tussen de competenties die de organisatie in huis heeft, en de competenties die nu en in de toekomst nodig zijn.

Als je hebt besloten welke deelnemers je wilt uitnodigen voor de serie SPP-workshops, betrek dan ook hun superieuren erbij. Zo geef je deelnemers al bij voorbaat het mandaat om iets te doen met de resultaten uit de workshops en veranderingsprocessen ook echt in gang te zetten. 

Onderzoek van tevoren hoe de bevindingen binnen de organisatie gedeeld kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om medewerkers te betrekken bij de workshops of aparte medewerkerssessies te organiseren. Op die manier krijgen zij de gelegenheid zich op de toekomst voor te bereiden.

Download de whitepaper

Deze whitepaper beschrijft hoe je in twaalf stappen een gedegen strategisch personeelsplan kunt
ontwerpen, at past bij de organisatiekoers en op steun kan rekenen van de hele organisatie. 

Download de whitepaper

* Verplichte velden