Studiekosten afdekken met beding

Studiekosten afdekken met beding

Inhoud whitepaper

In een studiekostenbeding staan afspraken die specifiek gelden voor de situatie waarin de werknemer een opleiding, training of cursus volgt op kosten van de werkgever. Een voorbeeld van een studiekostenbeding lees je in deze whitepaper.

Het studiekostenbeding

In de wet zijn geen specifieke bepalingen opgenomen over het studiekostenbeding. Wel is er in de wet een scholingsverplichting opgenomen. Artikel 7:611a van het Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht de werkgever om zijn werknemers in staat te stellen scholing te volgen als die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

Het beding in de praktijk

De werkgever kan een studiekostenbeding vastleggen in drie documenten:

  • in de arbeidsovereenkomst;
  • in het arbeidsvoorwaardenreglement;
  • in een afzonderlijke studieovereenkomst.

De werknemer moet het beding gezien en begrepen hebben en er bewust schriftelijk mee akkoord gaan. Is dit niet het geval, dan zal de werknemer het beding met succes bij de rechter kunnen aanvechten. 

CAO

Het is mogelijk dat er in de cao afspraken zijn gemaakt over (de bekostiging van) opleidingen. De werkgever zal zich daaraan moeten houden. Voordat hij zelf afspraken gaat maken met een individuele werknemer, is het dus van belang dat de werkgever de cao raadpleegt. Zijn er geen cao-afspraken, dan kan de werkgever - binnen de grenzen van de wet - zelf met werknemers afspraken maken over opleidingen en de kosten daarvan. 

Download de whitepaper

* Verplichte velden