De versterkte positie van de preventiemedewerker

De versterkte positie van de preventiemedewerker

Inhoud whitepaper

Elke organisatie moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die zorg draagt voor de uitvoering van maatregelen die zijn gericht op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf. De whitepaper beschrijft de versterkte positie van de preventiemedewerker. 

Wettelijke taken van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken om de preventie-opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De preventiemedewerker kan een vaste medewerker zijn die deze functie naast zijn gebruikelijke taken verricht. Maar afhankelijk van de organisatiegrootte kan dit ook een fulltime functie zijn. Vaak vervult de P&O-functionaris de taken van de preventiemedewerker. Bij bedrijven tot maximaal 25 werknemers kan ook de directeur als preventiemedewerker optreden.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken:

  • Het meewerken aan en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) (zie uitgebreider 2 hierna);
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging (pvt) over de te nemen maatregelen in het kader van arbeidsomstandighedenbeleid;
  • Het (mede) uitvoeren van deze maatregelen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden