Virtual reality: 5 toepassingen binnen HRM

Virtual reality: 5 toepassingen binnen HRM

Inhoud whitepaper

Virtual reality, VR, is een computertechnologie die gebruikers het gevoel geeft dat ze in een andere driedimensionale omgeving zijn dan de werkelijk bestaande. In deze whitepaper vertellen we meer over dit onderwerp, en de toepassing ervan binnen het vakgebied HRM.

Virtual reality & HRM

Binnen het vakgebied HRM kan VR op allerlei manieren toegepast worden. Zo kan VR gebruikt worden om mogelijke kandidaten een levensechte indruk te geven van hun toekomstige werkomgeving of bezigheden. Het kan zo een aantrekkelijke kennismaking vormen met de functie of de organisatie. Ook voor assessments kan VR van nut zijn. Dankzij VR kan elke mogelijke locatie als testomgeving worden gekozen. Tevens is het mogelijk om de groepsdynamiek tussen verschillende sollicitanten in VR te bestuderen, bijvoorbeeld door hen een gezamenlijke opdracht te geven.

VR kan daarnaast ingezet worden om nieuwe medewerkers rond te leiden binnen het bedrijf en hen in te werken. Zeker wanneer een bedrijf veel gebruik maakt van flexwerkers, kunnen VR-introducties leidinggevenden en HRM-afdelingen veel tijd besparen. VR vergroot de trainingsmogelijkheden doordat het medewerkers in aanraking kan brengen met zeldzame situaties, waar ze echter wel op voorbereid moeten zijn. Ook kan VR gebruikt worden voor het aanleren van complexe technische handelingen. Omdat het bij VR niet uitmaakt op welke locatie personen zich bevinden, kunnen organisaties met deze techniek grote geografische afstanden overbruggen. Zo kunnen internationale teams met elkaar vergaderen, als avatar in dezelfde ruimte. Daarnaast is het zelfs mogelijk om op deze manier internationale teambuildingsbijeenkomsten te organiseren. In de toekomst wordt het waarschijnlijk zelfs mogelijk om met elkaar in één fysieke ruimte te vergaderen, waar teamleden aanwezig zijn als levend hologram. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een techniek die verwant is aan VR: augmented reality.

Al deze toepassingen versterken de slagkracht van de HRM-afdeling. Tegelijkertijd wordt de HRM-afdeling verlost van tijdrovende werkzaamheden zoals het rondleiden en instrueren van nieuwe medewerkers. HRM-adviseurs krijgen zo meer tijd voor onderzoek, advisering, het formuleren van nieuw beleid en het starten van innovatieve projecten.

Download de whitepaper

* Verplichte velden