Voor ontslag aankloppen bij UWV

Voor ontslag aankloppen bij UWV

Als het niet goed gaat met de onderneming óf werknemer

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Zo kunnen werkgever en werknemer in goed overleg uit elkaar gaan (ontslag met wederzijds goedvinden). Maar het kan ook kan zijn dat jouw organisatie een werknemer moet laten gaan vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurend arbeidsongeschiktheid. In deze laatste twee gevallen heb je toestemming nodig van UWV.

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en bij ontslag vanwege langdurende arbeidsongeschiktheid moet je een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Voor alle andere wettelijke ontslaggronden moet je naar de kantonrechter. Om toestemming voor ontslag te krijgen, is een goede onderbouwing van het ontslag van groot belang. Daar kunnen heel veel zaken bij koment kijken. Denk bijvoorbeeld aan het zogeheten afspiegelingsbeginsel, de opzegverboden en de transitievergoeding.

Vul bijgaand formulier in om alles over dit onderwerp te lezen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden