Wat betekent Prinsjesdag voor HR in 2022?

Op Prinsjesdag zijn de nieuwe plannen en keuzes van het demissionair kabinet voor 2022 gepresenteerd. Uiteraard heeft dit gevolgen op het gebied van wet- en regelgeving en dus ook voor de HR-afdeling. Hierover sprak ik met Joke van der Velpen. Als Kennismanager wet- en regelgeving is zij samen met haar team als eerste op de hoogte van wat er verandert op het gebied van HR en wet- en regelgeving. In dit artikel bespreek ik de highlights. Wil je meer weten? Beluister dan de podcast.

Luister de podcast

Thuiswerkvergoeding vs reiskostenvergoeding

Vanaf 2022 wordt de thuiswerkvergoeding een gerichte vrijstelling. Werkgevers kunnen de medewerkers onbelast deze vergoeding geven voor het thuiswerken. Voor een werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek van toepassing zijn. De vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per thuiswerkdag kan weliswaar ook worden toegepast als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Maar als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek werkt, kan dus maar een van de vrijstellingen worden toegepast. De werkgever moet hierin dus een keuze maken.

Het is wel mogelijk dat op een dag waarop deels wordt thuisgewerkt en ook wordt gereisd naar een andere plek dan de vaste werkplek - bijvoorbeeld een zakelijke reis naar een klant - zowel de vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding wordt toegepast. Hiermee is de regeling praktisch en uitvoerbaar gehouden voor werkgevers en werknemers met een onregelmatig reispatroon. De zakelijke kilometers kunnen in dat geval op declaratiebasis worden vergoed naast de (vaste) thuiswerkvergoeding.

In de praktijk zullen werkgevers en werknemers afspraken maken over het aantal dagen waarop de werknemer thuis zal werken. Deze afspraken kunnen de basis vormen voor de vaststelling van de door de werkgever onbelast te vergoeden kosten voor zowel de reiskosten voor het woon-werkverkeer als de thuiswerkvergoeding. Met andere woorden als de werkgever en de werknemer afspreken dat per week twee dagen thuis wordt gewerkt en drie dagen op kantoor, kan de werkgever op basis van die verhouding een vaste vergoeding toekennen voor zowel het thuiswerken als de reiskosten woon-werkverkeer.

Betaald ouderschapsverlof

In april 2021 heeft het kabinet besloten om per 2 augustus 2022 de eerste negen weken ouderschapsverlof, van de totaal 26 weken, betaald te maken. Beide ouders krijgen straks van het UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Een belangrijk element hierbij is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarmee krijgen gezinnen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen, kan worden toegevoegd aan de 17 weken onbetaald verlof. Deze kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen, maar dus zonder betaling. Uiteraard blijft het voor werkgevers en medewerkers mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken.

Leven lang ontwikkelen een STAP dichterbij

Werkenden kunnen zelfstandig, zonder bemoeienis, van de werkgever werken aan hun scholing en ontwikkeling. Vanaf 1 maart 2022 is voor het volgen van een opleiding en ontwikkeling een budget van € 1.000 per persoon per jaar beschikbaar.

Werkzoekenden kunnen het budget van € 1.000 gebruiken om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren door omscholing of het volgen van extra opleidingen. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Wil je meer weten over wat er in 2022 verandert op het gebied van HR en wet- en regelgeving? Neem dan eens een kijkje op de Prinsjesdag 2021 pagina.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.

Aanmelden nieuwsbrief