5 voordelen van HRM software

5 voordelen van HRM software

Voordelen van de invoering van HRM software

De invoering van HRM software levert veel meer op dan enkel kostenbesparing. Deze whitepaper behandelt vijf belangrijke en onmiddellijke voordelen van de invoering van HRM software. Doordat werknemers en managers zaken als verzuimregistratie, verlofaanvragen en declaraties rechtstreeks in het systeem kunnen invoeren, daalt de administratieve werkdruk van HR-afdelingen dankzij HRM software dramatisch. Werknemers kunnen hun aanvragen naar keuze vanaf hun pc, tablet of smartphone doen en de status van die aanvragen op elk moment inzien. Daardoor stijgt de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid bij de organisatie.

Doordat leidinggevenden vanuit persoonlijke dashboards onmiddellijk zicht hebben op de nieuwste HR-data, kunnen zij hun management baseren op actuele kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Het systeem dwingt automatisch de juiste procedures af, controleert op volledigheid van de gegevens en elimineert overbodige handelingen. HR-afdelingen krijgen hierdoor de ruimte zich te concentreren op strategisch HR-beleid, zoals het terugdringen van verzuim, het opzetten van opleidingsbibliotheken en het aanwerven van nieuw talent. De intuïtieve bediening van moderne en geïntegreerde HRM systemen vanaf desktops, tablets en smartphones garandeert dat managers en werknemers zich maximaal betrokken voelen bij het reilen en zeilen van de organisatie. Toch aarzelen HR-afdelingen vaak nog om oude systemen te vervangen. Deze whitepaper behandelt vijf belangrijke en onmiddellijke voordelen van de invoering van HRM software.

Processen verlopen efficiënter

De invoering van HRM software zorgt er op een aantal manieren voor dat processen efficiënter verlopen. Doordat verzuimregistratie, verlofaanvragen en declaraties voortaan in de lijn worden belegd, daalt de administratieve werkdruk van HR enorm. Het systeem voorkomt bovendien fouten doordat het automatisch de juiste procedures afdwingt, controleert op volledigheid van de gegevens en overbodige handelingen elimineert. Een voorbeeld: voor de invoering van een HRM systeem gebeurt een verlofaanvraag doordat de medewerker een papieren formulier invult en die op het bureau van de manager legt. Deze ondertekent de aanvraag en stuurt deze via interne post aan de personeelsafdeling. Een HR-medewerker voert de mutatie handmatig in. Vervolgens wordt het verlofsaldo bijgewerkt door de back office applicatie.

Download de whitepaper

De invoering van HRM software levert veel meer op dan enkel kostenbesparing. Deze whitepaper behandelt vijf belangrijke en onmiddellijke voordelen van de invoering van HRM software. 

Download de whitepaper

* Verplichte velden