HRM-adviezen met cijfers onderbouwen

Inhoud whitepaper

De kerntaak van de HRM-afdeling is het vormgeven van tactisch en strategisch personeelsbeleid. Wanneer echter geen HRM-data beschikbaar zijn, is het onmogelijk om HRM-adviezen met cijfers te onderbouwen. Deze whitepaper beschrijft hoe HRM software hiervoor een oplossing kan bieden.

Voordelen HRM software

Er zijn nog steeds organisaties die hun HRM-administratie niet hebben geautomatiseerd. Deze organisaties gebruiken verschillende toepassingen naast elkaar, zoals tekstverwerkings- en spreadsheetprogramma’s. Ook verloopt hun administratiewerk deels nog op papier. In deze situatie is het bijzonder lastig voor de HRM-afdeling om personeelsoverzichten te maken. Omdat er bovendien onherroepelijk fouten worden gemaakt bij de handmatige invoer van personeelsdata, is er niet alleen weinig data beschikbaar, maar deze is ook nog eens van lage kwaliteit.

Personeelsdata altijd en overal toegankelijk

Door de overstap naar HRM software zijn personeelsdata altijd en overal toegankelijk binnen een online applicatie. Doordat tijdens de invoer controles zijn uitgevoerd op het dataformaat en de volledigheid van dossiers, is de gebruikte data altijd actueel, compleet en correct. Daardoor is ook de kwaliteit van de rapportages consequent hoog. Wanneer alle personeelsdata op het gebied van werving, selectie, verlof en ziekteverzuim centraal zijn opgeslagen in eHRM, kunnen HRM-adviseurs met een druk op de knop allerlei soorten overzichten produceren. Dat maakt het mogelijk om verborgen risico’s, zoals een hoog verzuimpercentage, bijtijds te ontdekken. 

Eenvoudig een pro-actief HRM-beleid formuleren

Ook wordt het eenvoudig om pro-actief HRM-beleid te formuleren. Door bijvoorbeeld in het systeem maximumwaarden voor verlofsaldi in te stellen, kunnen leidinggevenden en de HRM-afdeling automatisch een melding ontvangen, wanneer een of meer medewerkers aangespoord moeten worden om hun opgebouwde verlof op te nemen. Zo kan een stuwmeer aan verlofdagen op één afdeling, inclusief de daarbij horende risico’s op het gebied van onderbezetting en ziekteverzuim, vermeden worden.

Effectiviteit HRM-beleid onderzoeken

Daarbovenop ontstaat de mogelijkheid om gestructureerd onderzoek te doen naar de effectiviteit van HRM-beleid. Zo kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig onderzocht worden welke wervingskanalen voor welke functies de meeste sollicitanten opleveren, maar ook uit welke kanalen het vaakst geschikte kandidaten rollen. Vervolgens kan de organisatie besluiten om vrijwel overbodige wervingsacties voortaan achterwege te laten, omdat ze volgens HRM-analyses toch geen effect hebben.

Dankzij HRM software krijgen HRM-adviseurs snel inzicht in cruciale HRM-data en kunnen hun adviezen met cijfers onderbouwen. Doordat ze automatisch geïnformeerd worden over belangrijke HRM-trends, kunnen ze bovendien bijtijds reageren op actuele ontwikkelingen. Dat verhoogt de slagkracht en concurrentiepositie van de organisatie als geheel. 

Download de whitepaper

* Verplichte velden