HRM-data als managementinformatie

De voordelen van HRM software

Deze whitepaper beschrijft hoe leidinggevenden HRM-data kunnen inzetten als managementinformatie. Doordat ze met HRM eenvoudig zelfstandig overzichtsrapportages kunnen maken en verfijnen, krijgen HRM-adviseurs meer tijd voor  hun eigenlijke taak: het ontwikkelen van innovatief strategisch personeelsbeleid.

Voordelen automatisering

Personeelsrapportages vormen belangrijke stuurinformatie voor het management. Om bijtijds trends te signaleren en de organisatie op koers te houden, hebben ze de juiste cijfers nodig over onder meer de personeelsbezetting, de uitstroom, de instroom, het verloop, de personeelskosten en het ziekteverzuim.

Na de overstap op HRM software zijn personeelsdata altijd en overal toegankelijk binnen een online applicatie voor daartoe geautoriseerde personen. Ook is het voor managers eenvoudig om inzicht te krijgen in de personeelsopbouw van hun team. Waar leidinggevenden vroeger eens in de week of maand een overzicht kregen opgestuurd, hebben ze dankzij HRM software toegang tot een persoonlijk en actueel dashboard met uitgebreide ken- en stuurgetallen. Deze zijn gegarandeerd bijgewerkt op basis van de laatste wijzigingen. Daardoor hebben ze duidelijk inzicht in de ontwikkeling van onder meer verzuim, verlof, bezetting en doorstroom. Omdat tijdens de invoer controles zijn uitgevoerd op het dataformaat en de volledigheid van dossiers, is de gebruikte data altijd actueel, compleet en correct.

Managers kunnen overzichten eenvoudig zelf verder verfijnen. Ook kunnen in het systeem grenswaarden worden ingesteld voor allerlei relevante kernwaarden. Zo kunnen trends automatisch gesignaleerd worden. Als het verzuimpercentage bijvoorbeeld opvallend veel stijgt, dan zal dat probleem onmiddellijk opduiken in automatisch gegenereerde rapportages.

HRM software dwingt een juridisch juist verloop van HRM-processen automatisch af. Zo krijgen managers tijdig een signaal wanneer actie moet worden ondernomen volgens bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter, zoals het maken van een afspraak met een zieke medewerker. HRM software zorgt er daarnaast voor dat leidinggevenden automatisch herinnerd worden aan het periodiek voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Wanneer dit niet tijdig of onvolledig gebeurt, ontvangen ze daarover automatisch herinneringen. Ook ontvangen leidinggevenden tijdig informatie over verjaardagen en jubilea van medewerkers.

Dankzij HRM software hebben leidinggevenden altijd en overal toegang tot cruciale HRM-data. Ze krijgen zo de tools in handen om personele trends onmiddellijk te signaleren, er adequaat op te reageren en met innovatieve maatregelen optimaal te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden