HRM software selectie

HRM software selectie:

Het belang van goede voorbereiding

Inhoud whitepaper

Opzoek naar (nieuwe) HRM software? In deze whitepaper wordt het belang van een goede voorbereiding besproken bij de selectie van HRM software. Een aantal concrete tips zullen je helpen om tot een weloverwogen keuze te komen.

HRM software selecteren

HRM software is het middel waardoor het uitvoeren van HR werkprocessen efficiënter wordt ondersteund. Denk goed na waar HRM software ingezet moet worden en stel van daaruit specifieke wensen en eisen aan het systeem op. Door een dergelijke gestructureerde aanpak zal je het juiste HRM systeem selecteren.

Kijk tijdens de selectie niet alleen naar de kosten van een HR systeem, maar besteed ook aandacht aan bijvoorbeeld:

  • De kwaliteit van de implementatie: zoals een goed projectplan, een planning met inzet van juiste mensen (zowel intern als extern), realistische tijdslijn, etc.
  • Integratie (koppeling) met bestaande systemen.

De leverancier

Ook het gevoel bij een leverancier is belangrijk. HR mag verwachten dat een leverancier:

  • Meedenkt vanuit het oogpunt van de klant i.p.v. enkel vanuit het systeem
  • Voldoende aandacht heeft bij de implementatie. Ook hier mag je als klant verwachten dat de leverancier de projectkaders duidelijk aangeeft, de aanpak faseert en werkt met ervaren consultants.

Door tijdens het selectieproces verwachtingen tussen klant (HR) en leverancier te managen blijft HR in control. Daarmee zorgt HR ervoor dat het HRM systeem binnen de organisatie een succes zal worden!

Download de whitepaper

* Verplichte velden