6 manieren waarop HRM software de werkdruk verlaagt

Inhoud whitepaper

De invoering van HRM software zorgt er op een aantal manieren voor dat HR-processen efficiënter verlopen. Zaken als verzuimregistratie, verlofaanvragen en declaraties worden voortaan in de lijn belegd. Het systeem controleert de gegevens zelfstandig op volledigheid en correctheid. Nabellen door de HR-afdeling is niet meer nodig, doordat het systeem automatisch de juiste procedures afdwingt. De invoering van HRM software zorgt er op allerlei manieren voor dat de administratieve werkdruk op HR-afdelingen dramatisch daalt. De software maakt het HR-vak hierdoor opnieuw levendig en interessant.

HR-processen groeien historisch

HR-processen ontstaan vaak in de loop der jaren. “Organisaties worden groter, fuseren en breiden hun activiteiten uit”, zegt HR-procesconsultant Jasper Brandt van RheiGroup. “HR-afdelingen moeten zich continu aanpassen aan veranderende bedrijfsculturen, nieuwe manieren van werken en aanpassing van regelgeving. Wanneer de HR-afdeling gevraagd wordt een nieuw proces te ondersteunen, creëert deze in veel gevallen een nieuw formulier of breidt een bestaand formulier uit. Toch vragen organisaties zich slechts heel zelden af: verlopen onze HR-processen op het gebied van de in-, door- en uitstroom van medewerkers nog steeds efficiënt?”

Voordelen van HRM software

HRM software geeft organisaties de kans hun HR-processen opnieuw te bekijken. Het systeem dwingt correcte procedures af, die bovendien automatisch worden afgehandeld. De werkdruk op HR- afdelingen daalt hierdoor gemiddeld zo’n 40%. Een doordachte implementatie van HRM software voorkomt dat HR-adviseurs dubbel werk moeten doen, fouten moeten corrigeren en handmatig de status van aanvragen moeten nabellen.

In deze whitepaper worden 6 redenen besproken waarom de werkdruk op HR-afdelingen dramatisch daalt na de invoering van HRM software. HR-adviseurs krijgen daardoor de tijd om zich te richten op de kern van hun vak: het vinden, binden en boeien van werknemers. 

Download de whitepaper

* Verplichte velden