HRM software: maximaal draagvlak creëren

HRM software: maximaal draagvlak creëren

Hoe creëer je maximaal draagvlak?

Deze whitepaper beschrijft hoe organisaties in tien stappen de acceptatie van HRM software kunnen versnellen. 

HRM software maakt het mogelijk HR-processen optimaal in de lijn te beleggen. Hierdoor daalt de administratieve werkdruk op HR-afdelingen en wordt het voor HR-adviseurs mogelijk de aandacht te richten op strategische taken. HR-processen kunnen echter alleen geoptimaliseerd worden wanneer medewerkers en managers overtuigd zijn van de voordelen van HRM software en deze software daadwerkelijk gebruiken. Deze whitepaper beschrijft hoe organisaties in tien stappen de acceptatie van HRM software kunnen versnellen. 

Met enkele eenvoudige stappen kunnen organisaties maximaal draagvlak creëren voor HRM software:

  1. Informeer medewerkers zo vroeg mogelijk 
  2. Spits de communicatie toe op de kernvoordelen
  3. Ontkracht vooroordelen
  4. Maak de voordelen duidelijk aan managers
  5. Betrek medewerkers bij de selectie van HRM software
  6. Kies voor een gebruiksvriendelijk pakket
  7. Maak HRM software maximaal beschikbaar 
  8. Laat gebruikers het pakket inrichten volgens hun eigen wensen 
  9. Laat medewerkers zelf een beknopte handleiding schrijven
  10. Voer het systeem stapsgewijs in

Download de whitepaper

* Verplichte velden