Reiskosten artikelen en whitepapers

Thema reiskosten

Voor werknemers die voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht hadden op een onbelaste vaste reiskostenvergoeding en die vanwege de coronapandemie (deels) of volledig thuiswerken, hoeft men de vergoeding tot 1 januari 2022 niet aan te passen.

Besluit noodmaatregel coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel werknemers, al dan niet verplicht, meer thuis gewerkt en veel minder gereisd. Werknemers voldeden niet meer aan de voorwaarden voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding. De onbelaste vaste reiskostenvergoeding zou eigenlijk aangepast moeten worden of tot het loon worden gerekend.

In het besluit noodmaatregelen coronacrisis heeft de overheid geregeld dat er geen gevolgen werden verbonden aan het gewijzigde reispatroon indien de medewerker voor 13 maart 2020 al een onvoorwaardelijk recht had op de onbelaste vaste reiskostenvergoeding en dit recht nadien niet gewijzigd was.

Het besluit is inmiddels een aantal keren verlengd, recentelijk tot 1 januari 2022.

Vaste reiskostenvergoeding na 1 januari 2022

De coulanceregeling is inmiddels een aantal keren verlengd. Als de regeling na 1 januari 2022 niet opnieuw verlengd wordt en werknemers (deels) thuis blijven werken, dan gelden de wet en de voorwaarden zoals die ook in het handboek loonheffingen zijn vermeld.

Men zal andere afspraken moeten maken met deze werknemers over de reiskostenvergoeding, het bruteren of het declareren van een vergoeding op basis van de echte reisbewegingen.

Visma | Raet introduceert de Office Travel App 

Om de administratieve last te verminderen en vervelende naheffingen te voorkomen, biedt Visma I Raet de Office Travel App. Hiermee kan de medewerker op een eenvoudige en snelle manier zijn actuele reisbewegingen vastleggen. Werkgevers kunnen gebruik maken van onze webapplicatie waarmee alle reisbewegingen iedere maand worden verzameld, gecontroleerd en klaargezet voor de salarisadministratie.Hiermee verminderen we dus de administratieve last voor medewerkers en ben jij als werkgever in control over de reiskosten in jouw organisatie.