Beoordelen op basis van sterke punten

Inhoud whitepaper

Deze whitepaper beschrijft hoe organisaties een ‘sterke punten’-benadering kunnen gebruiken binnen het functionerings- en beoordelingsgesprek. Dat gebeurt in de vorm van acht adviezen.

Wat is een sterke puntenbenadering? 

Door bij het geven van feedback aan medewerkers vooral aandacht te besteden aan hun sterke punten, kunnen organisaties vaak betere resultaten bereiken dan voornamelijk te focussen op hun minder goede punten. Dat blijkt uit onderzoek door Prof. dr. Marianne van Woerkom: binnen een zogeheten ‘sterke puntenbenadering’ presteren medewerkers beter (van Woerkom & Meyers, 2015*) en verzuimen ze minder (van Woerkom, Bakker, & Nishii, 2016**).

Steeds meer organisaties overwegen om af te stappen van het klassieke functionerings-en beoordelingsgesprek. In plaats daarvan proberen ze een cultuur van continue feedback te creëren, op basis van een sterke puntenbenadering. Ook tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt enkel op die sterke punten gefocust.

Binnen de sterke puntenbenadering worden medewerkers niet met anderen vergeleken. Evenmin is het de bedoeling om medewerkers te vergelijken met een abstract ideaalbeeld.

Meer weten over sterke puntenbenadering? Download de whitepaper.

Download de whitepaper

* Verplichte velden