Creëer een continue feedbackcultuur

Deze whitepaper beschrijft hoe organisaties een cultuur kunnen stimuleren waarbinnen medewerkers continu openstaan voor wederzijdse feedback, optimaal van elkaar leren en als team beter presteren. Dat gebeurt in de vorm van vijf adviezen en op basis van de ‘sterke punten’ benadering.

Wat is een continue feedbackcultuur?

Binnen een continue feedbackcultuur worden medewerkers niet één of twee keer per jaar beoordeeld, maar is het vragen en ontvangen van feedback een alledaags fenomeen. Dit gebeurt in een sfeer van vertrouwen, ondersteuning en vrijwilligheid. Medewerkers bepalen zelf wie ze wanneer om advies vragen. Daarbij hoeft het niet (alleen) om de leidinggevende te gaan. Medewerkers worden aangemoedigd om feedback te vragen aan personen van wie ze denken het meest te kunnen leren, op grond van hun ervaring, kennis en feedbackstijl.

Sterke puntenbenadering binnen een continue feedbackcultuur

Als organisaties een continue feedbackcultuur willen stimuleren, kan de sterke puntenbenadering daarvoor van onmisbare waarde zijn. Doordat de sterke puntenbenadering als gunstig bijeffect dat medewerkers meer oog krijgen voor elkaars kwaliteiten, zullen medewerkers eerder feedback van een collega vragen en er ook meer voor open staan. De sterke puntenbenadering zorgt er zo voor dat medewerkers maximaal van elkaar te leren. De samenwerking zal bovendien soepeler verlopen en taken kunnen binnen het team optimaal worden verdeeld.

Hieronder lees je vijf adviezen hoe organisaties de sterke puntenbenadering kunnen gebruiken om het ontstaan van een continue feedbackcultuur te stimuleren:

  1. Laat medewerkers hun feedback zelf organiseren op de werkvloer
  2. Stimuleer medewerkers om aan meer dan één persoon feedback te vragen
  3. Focus op sterke punten tijdens functionerings- en beoordelingscycli
  4. Maak gebruik van feedforward tijdens ontwikkelingsgesprekken
  5. Verdeel taken op basis van sterke punten

Wil je meer weten hoe je de sterke puntenbenadering kunt gebruiken om het ontstaan van een continue feedbackcultuur te stimuleren? Download de whitepaper.

Download de whitepaper

* Verplichte velden