Feedforward

Succesvol toepassen in ontwikkelingsgesprekken

Deze whitepaper beschrijft hoe organisaties feedforward succesvol kunnen gebruiken binnen ontwikkelingsgesprekken. Om zo de sterke punten van medewerkers te ontdekken en optimaal te benutten. Dat gebeurt aan de hand van acht adviezen.

Wat is feed forward?

Feed forward is een stappenplan om medewerkers te ondersteunen bij het ontdekken, benutten en versterken van hun sterke punten. Die vormen de basis voor het verder ontwikkelen van vaardigheden en kennis. Daarbovenop is feed forward voor leidinggevenden een goede manier om meer inzicht te krijgen in de sterke punten van de medewerker en de omstandigheden waaronder die binnen de organisatie tot bloei kunnen komen. Als het goed is, versterkt feed forward bovendien de relatie tussen leidinggevenden en medewerker.

Hieronder vind je een stappenplan om het feedforward interview succesvol te maken:

  1. Luister actief
  2. Ga samen op zoek naar een succesverhaal
  3. Controleer of het succesverhaal ook echt een succesverhaal is
  4. Ontdek het persoonlijke recept voor succes van de medewerker
  5. Breng de organisatorische omstandigheden in kaart
  6. Onderzoek of de sterke punten van de medewerker nu al voldoende tot hun recht komen
  7. Maak een ontwikkelingsplan dat aansluit op de sterke punten van de medewerker
  8. Voorkom frustratie bij medewerkers

Meer weten over feedforward? Download de whitepaper.

Download de whitepaper

* Verplichte velden