De 10 geheimen van dienend leiderschap

Inhoud whitepaper

Een dienend leider zet de behoeften van anderen op de eerste plaats. Hij of zij helpt medewerkers om zich te ontwikkelen en zo goed mogelijk te presteren. Deze whitepaper beschrijft 10 geheimen van dienend leiderschap.

Trends in leiding geven

Waar een traditionele leider vooral bezig is met het verwerven en uitoefenen van macht en zeggenschap, deelt een dienend leider juist zijn of haar macht. Hij of zij zet de behoeften van anderen op de eerste plaats en helpt hen om zich te ontwikkelen en zo goed mogelijk te presteren in een prettige sfeer. Dienend leiderschap vertoont raakvlakken met onder meer onzichtbaar  leiderschap, verbindend leiderschap, situationeel leiderschap en coachend leiderschap. Een dienend leider onderzoekt wat een team nodig heeft en helpt om die te verwoorden tegenover de directie.

Pas je stijl van leidinggeven aan medewerkers aan

Leef je in medewerkers in en accepteer hun unieke kwaliteiten. Kijk naar de kunde en motivatie van medewerkers en pas je stijl van leiding geven daarop aan. Help medewerkers om sterker en wijzer te worden. Probeer op de werkvloer een sfeer te creëren waarin medewerkers eerlijk kunnen zijn over hoe het met ze gaat. Juist leidinggevenden kunnen helpen bij het creëren van een cultuur waarin stress bespreekbaar is, ook door zelf het goede voorbeeld te geven.

Ontwikkel je vermogen tot (zelf-)reflectie

Denk kritisch na over jezelf en je organisatie. Denk na over de waarden die je als leidinggevende en organisatie wilt nastreven. Verdedig die waarden, leg ze keer op keer uit aan medewerkers en tegenover de directie. Draag ze bovendien zelf uit in je eigen gedrag. Overtuig en motiveer medewerkers, in plaats van ze te controleren en te sturen. Geef resultaatgericht leiding.

Kijk verder dan praktische zaken

Heb niet alleen oog voor de operationele aspecten van de organisatie, maar ook over de richting van de organisatie. Als de directie tot een koerswijziging besluit, probeer de negatieve gevolgen daarvan voor medewerkers dan zo veel mogelijk te beperken.

Zorg dat medewerkers niet in hun werk gehinderd worden

Zorg ervoor dat medewerkers in hun werk niet onnodig gehinderd worden door regels en protocollen. Een medewerker die zijn of haar werk met passie doet, moet daarin zo min mogelijk onderbroken worden. Zorg bovendien dat goed functionerende medewerkers gewoon hun werk kunnen doen, zonder daarbij onnodig afgeleid te worden door organisatieperikelen.

Stel de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal

Zorg dat medewerkers voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling en innovatie hebben, ook als dat betekent dat een getalenteerd teamlid op een andere afdeling van de organisatie aan de slag gaat. Maak een deel van de werktijd van medewerkers volledig vrij besteedbaar voor die ontwikkeling en vernieuwing.

Werk aan een gevoel van onderlinge verbondenheid

Stimuleer het gevoel van verbinding dat medewerkers met de organisatie hebben. Betrokken medewerkers zijn minder snel geneigd de organisatie te verlaten. Deze groep medewerkers is over het algemeen proactiever, productiever en kwaliteitsgerichter. Om die reden wordt de betrokkenheid van medewerkers gezien als een belangrijke voorspeller van prestaties van een organisatie.

Door met al deze punten rekening te houden, kunnen dienend leiders een grote rol spelen in het creëren van een prettige, stimulerende en coachende werkomgeving. Dienend leiderschap ligt daarmee aan de basis van innovatieve en wendbare organisaties, die dankzij de inzet van maximaal betrokken teamleden snel en adequaat kunnen reageren op maatschappelijke en technologische veranderingen.

Download de whitepaper

* Verplichte velden