Whitepaper: Zo zorg je voor een goed leerklimaat

In deze snel veranderende wereld is het van belang dat medewerkers voortdurend leren. De coronacrisis toont eens te meer aan hoe externe ontwikkelingen een enorme impact kunnen hebben op hoe we ons werk uitvoeren en welke andere competenties hiervoor nodig zijn.

Ook de HR Benchmark 2020 van Visma | Raet bevestigt de noodzaak van continu leren: 80% van de medewerkers geeft in het onderzoek aan het belangrijk te vinden om met veranderingen mee te kunnen gaan. Scholing speelt hierbij volgens hen een belangrijke rol.

Continu leren

Hoe kun je als HR-professional het leren van medewerkers bevorderen? En in welk leerklimaat komt de ontwikkeling van medewerkers het beste tot zijn recht? Samen met dr. Mirjam Baars, MBA, hebben we dit whitepaper over opleiding en ontwikkeling geschreven. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar leren in organisaties en is de grondlegger van het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling.

Wat haal je uit deze whitepaper?

  • In welk type leerklimaat medewerkers zich het beste ontwikkelen
  • Welke rol de leidinggevende speelt bij talentontwikkeling
  • Praktische handvatten voor HR voor meer rendement uit learning
  • Actuele wet- en regelgeving voor de bekostiging van opleiding en ontwikkeling

Download de whitepaper

* Verplichte velden