Omscholen? In deze gevallen is je werkgever verplicht dat te betalen

Nu er veel banen op de tocht staan, is het belang om je om- of bij te scholen groter dan ooit. In hoeverre is je werkgever verplicht de kosten op zich te nemen?

Omdat veel Nederlanders zich zorgen maken om hun baan door de coronacrisis, is de druk om je te blijven ontwikkelen of om te scholen groter dan ooit. In sommige gevallen moet je werkgever hieraan meebetalen. Zo is het sinds 2015 zo dat werkgevers verplicht zijn om werknemers cursussen en opleidingen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor hun functie. ‘Op het moment dat je als werkgever die opleidingsmogelijkheden niet geeft en afscheid van een werknemer wil nemen omdat hij niet voldoet aan de gestelde eisen, moet je kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om te zorgen dat hij kon blijven’, legt Joke van der Velpen, expert op het gebied van hr-wet- en regelgeving, uit. 

Inspanningsplicht

De meeste bedrijven hebben een potje om werknemers bij te scholen, maar op economische gronden mogen werkgevers een opleiding wel weigeren. Van der Velpen: ‘Ik kan me voorstellen dat werkgevers de opleidingen die worden aangevraagd door werknemers nu meer gaan toetsen. Maar vaak hebben werknemers ook nog een individueel keuzebudget waarmee opleidingen bekostigd kunnen worden.’ Daarnaast hebben bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling een inspanningsplicht om werknemers om te scholen. ‘Dat hoeft voor de werkgever niet kostenverhogend te zijn’, zegt Van der Velpen, ‘omdat dit kan worden afgetrokken van de transitievergoeding die je moet betalen als je een werknemer ontslaat.’  

Wat wil je leren?

Samen met je werkgever kun je de richting waarin je wil worden omgeschoold en de opleidingen die hierbij horen, bespreken. Ook moet er worden gekeken naar wat voor opleiding je redelijkerwijs van je werkgever kunt vragen. ‘Het is van belang dat je werkgever meewerkt. Doet hij dat niet, dan kun je naar de rechter stappen. Het gaat er niet alleen om dat de werkgever in een cursus investeert, je moet daarnaast ook de tijd krijgen om de opleiding te volgen. Die tijd zul je in de meeste gevallen wel krijgen, zegt Van der Velpen. ‘De meeste werkgevers zorgen goed voor hun werknemers – ook nu.’