Zelfsturende teams: zo zorg je dat het werkt

Inhoud whitepaper

Binnen zelfsturende organisaties zijn het niet de leidinggevende die de knopen doorhakken, maar de teamleden zelf, in goed overleg. Deze whitepaper beschrijft hoe organisaties de overstap naar zelfsturende teams stapsgewijs en succesvol kunnen aanpakken.

Trends in leiding geven: zelfsturende teams

Zelfsturende teams staan binnen veel organisaties in de belangstelling. Binnen zelfsturende organisaties zijn de professionals die zich bezighouden met het primaire proces volledig verantwoordelijk voor het teamresultaat. Doordat medewerkers meer vrijheid hebben, kunnen ze sneller en beter inspelen op wensen van klanten en/of cliënten. Zowel binnen commerciële bedrijven als de non-profit sector. Die hebben daardoor niet langer het gevoel een nummer te zijn, maar voelen zich echt gehoord. Daarnaast worden vernieuwingen binnen zelfsturende organisaties minder vaak afgeremd door procedures of managementlagen.

Zelfsturende teams kunnen alleen werken wanneer dat gebeurt vanuit de juiste motivatie: vanuit een oprecht geloof dat de organisatiedoelen beter bereikt worden wanneer professionals alle ruimte krijgen om hun werk te doen, niet gehinderd door onnodige regels en protocollen. Om zelfsturing echt te laten werken, moeten alle geledingen binnen de organisatie bovendien 100% bereid zijn er aan mee te werken.

Zorg ervoor dat elk zelfsturend team in staat is om het primaire proces van de organisatie zelfstandig uit te voeren. Soms moet de opbouw van een organisatie daarvoor behoorlijk omgegooid worden. Op termijn moet blijken of alle medewerkers in staat zijn om over te schakelen op zelfsturing. Om goed te kunnen samenwerken in een zelfsturende organisatie zijn een aantal eigenschappen nodig, zoals compromisbereidheid, incasseringsvermogen en respect voor anders denkenden.

Wil je weten hoe je de overstap naar zelfsturende teams stapsgewijs en succesvol aan kan pakken? Download dan de whitepaper.

Download de whitepaper

* Verplichte velden