Strategische personeelsplanning: 12 adviezen

In een krappe arbeidsmarkt lijkt het logisch je vooral te richten op het snel vervullen van openstaande vacatures. Toch kun je juist dan veel hebben aan strategische personeelsplanning (SPP). Deze whitepaper geeft 12 adviezen om optimaal gebruik te maken van SPP in een krappe arbeidsmarkt.

Strategische personeelsplanning (SPP)

In een krappe arbeidsmarkt is het verleidelijk je vooral te richten op het snel vervullen van openstaande vacatures. Toch kun je juist dan veel hebben aan strategische personeelsplanning (SPP).

Dat kan op een aantal manieren. Onder andere door je aannamebeleid te baseren op een grondige analyse van de frictie tussen de toekomstige personeelsbehoefte en de huidige personeelsopbouw en ga op zoek naar kandidaten met toekomstgerichte competenties.

Zorg dat goede mensen behouden blijven voor de organisatie, door oog te hebben voor hun kwaliteiten, ambities en werkgeluk. Stel medewerkers in staat hun talenten optimaal te benutten op de juiste plek in de organisatie. Zo hoef je minder vacatures extern in te vullen en maak je medewerkers breder inzetbaar.

Download de whitepaper

* Verplichte velden