Klantverhaal: Gate Terminal

Klantverhaal: Gate Terminal

"Wij bouwen gezamenlijk aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid".

Interview met

Gate Terminal
Ingeborg Ris-Lammers
HR Officer

Producten in deze case

Vitaliteit

Case in het kort

Gate terminal is een relatief jong bedrijf op de Rotterdamse Maasvlakte. Ingeborg Ris-Lammers is als HR Officer onder meer verantwoordelijk dat de medewerkers in een veilige werkomgeving optimaal inzetbaar zijn en de beste kwaliteit leveren. “Een veilige en gezonde werkomgeving heeft bij ons vanaf het begin de hoogste prioriteit gekregen.”

Sinds september 2011 ontvangt Gate voor zijn klanten vloeibaar aardgas (LNG) dat per tanker binnenkomt. Het wordt vervolgens opgeslagen, weer gasvormig gemaakt en in het gastransportnetwerk gebracht voor distributie naar huishoudens en industrie. De importterminal draagt zo bij aan de aardgasvoorziening in Nederland en Noordwest-Europa. Gate terminal is de eerste en enige LNG-terminal in Nederland. LNG is de schoonste fossiele brandstof en een belangrijk alternatief voor diesel en stookolie in de transportsector. Vrachtwagens en schepen die op LNG rijden en varen zijn stiller, hebben een lagere uitstoot van fijnstof en stikstof.

Veilig werken heeft volop aandacht bij Gate terminal. HR Officer Ingeborg Ris-Lammers: “Een veilige en gezonde werkomgeving heeft bij ons vanaf het begin de hoogste prioriteit gekregen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en die begint met in gesprek gaan met elkaar. Vanuit die gedachte hebben we een trainingsprogramma ontwikkeld, voor de hele organisatie.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.

Aanmelden nieuwsbrief

Veiligheid en inzetbaarheid

In september vorig jaar heeft Gate gevierd dat het zeven jaar operationeel én ongevalsvrij was. Dat is een hele prestatie in een sector waar dagelijks risico’s op de loer liggen. De veiligheid van de medewerkers heeft continu aandacht nodig en krijgt die ook op de terminal. Ingeborg: “Onze werkomgeving verandert snel, niet alleen door uitbreiding van onze faciliteiten, maar ook door digitale ontwikkelingen, veranderingen in teams, een nieuwe collega of nieuwe werkervaringen. We zijn altijd in beweging, waardoor kennis en vaardigheden aandacht moeten krijgen. En daarbij kunnen veiligheid en inzetbaarheid echt niet zonder elkaar.”

‘Bewust Veilig Leidinggeven’

Met die gedachte heeft Gate een trainingsprogramma opgezet voor de hele organisatie onder de titel ‘Bewust Veilig Leidinggeven’ (BVL). Het is een interactieve training van twee dagen. Met behulp van ervaringsleren wordt de vertaling gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Het doel is om nog veiliger met elkaar te werken en tegelijkertijd zoveel mogelijk rekening te houden met het werkvermogen van de medewerkers. Ingeborg: “Het programma is erop gericht dat je bewust leidinggeeft vanuit jezelf, dat je gezamenlijk dezelfde taal spreekt en gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt. Waar sta ik en welke stappen heb ik nodig om een hoger niveau te bereiken? Je leert ook dat je niet alles van je leidinggevende moet verwachten. Je moet vooral vanuit jezelf handelen. Een leidinggevende ziet niet alles. Als uitvoerende zie je vaak meer. Met de training leer je dus een proactieve houding aan te nemen.”

Naar een continue dialoog

Het uitgangspunt van het vitaliteitsbeleid van Gate terminal is dat zowel de organisatie als de medewerker streeft naar optimale inzet en vitaliteit om het werk gemotiveerd uit te kunnen voeren, naar eigen werkvermogen. “Onze Tank van werkvermogen laat zien wat er allemaal van invloed is op iemands inzetbaarheid: wet- en regelgeving, de industrie waarin wij werken, onze dienstverlening, de maatschappij, familie, vrienden en bekenden. De eerste drie verdiepingen gaan over de medewerker en de bovenste verdieping over de organisatie. De Tank geeft medewerkers inzicht op welk onderdeel ze hun inzetbaarheid kunnen vergroten. Voor de een ligt dat bij werken aan zijn leefstijl, de ander verwacht iets meer van de organisatie. Het is maatwerk.

“Bij Gate terminal streeft zowel de organisatie als de medewerker naar optimale inzet en vitaliteit”

We hebben gemerkt dat het gemakkelijk is om in oplossingen te denken. Maar als we duurzame inzetbaarheid zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, is met elkaar in gesprek gaan noodzakelijk. Uit die dialoog komt belangrijke input voor de persoonlijke ontwikkelplannen die medewerkers weer met hun leidinggevende bespreken. Vervolgens wil je komen tot verbeterplannen, zowel voor medewerkers individueel, als voor de organisatie. We bekijken de suggesties die in de training zijn gedaan en zullen met elkaar daaruit keuzes maken.

Meer regie bij medewerkers

Sinds we in 2016 zijn begonnen de operationele werkzaamheden op HR, zoals de salaris- en personeelsadministratie, te automatiseren en uit te besteden, kan ik me als HR Officer meer richten op mijn tactische en strategische rol, zoals op duurzame inzetbaarheid en recruitment. Volgend jaar gaan we de performance cyclus automatiseren. Dan kunnen medewerkers nog beter de eigen regie nemen over hun inzetbaarheid. Dat maakt het ook weer gemakkelijker om in gesprek te gaan met hun leidinggevende. En zij worden daarmee ook meer ondersteund.

Van reactief naar proactief

Ik heb een goede samenwerking met onze arbodienstverlener. Zodra je ziet dat iemand mentaal minder weerbaar is, bieden wij ook wel interventies aan. Dat proberen we proactief te doen en dus niet op het moment dat iemand zelf aangeeft dat het niet meer gaat. We werken ook bewust met een verzuimcoach. Die neemt contact op als iemand zich ziekmeldt om een eerste inventarisatie te doen. Hij kent ook de mogelijkheden om interventies door te voeren. Je loopt vaak, zeker als er bij iemand meerdere problemen spelen, tegen ellenlange wachtlijsten aan wanneer je via het reguliere circuit een interventie aan wilt vragen. Arbodienstverleners kunnen vaak sneller schakelen, waardoor kan worden voorkomen dat mensen uitvallen.

“Veel dingen zijn privé, maar als werkgever kun je ondersteunen, zeker op het moment dat mensen vastlopen”

Leidinggevenden worden steeds belangrijker in het proactief handelen. Vroeger lag de verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf, nu zie je dat de werkgever ook steeds actiever wordt. Leidinggevenden hebben daarbij een signalerende functie. Een goed voorbeeld is het loonbeslag. Je kunt zeggen dat dat een privéaangelegenheid is, maar het heeft absoluut zijn weerslag op een organisatie. Ik denk dat je daarin als werkgever best kunt faciliteren of in ieder geval adviseren, doorverwijzen naar het juiste loket. Veel dingen zijn privé, maar als werkgever kun je ondersteunen, zeker op het moment dat mensen vastlopen.”

Ingeborg concludeert dat Gate terminal op deze wijze stappen zet om gezamenlijk te bouwen aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. “Soms levert het al veel op als de organisatie de HR-instrumenten anders inricht. Er zijn ook verbeteringen die geen geld hoeven te kosten. Maar het is belangrijk dat het gezamenlijk gebeurt, door de dialoog op te zoeken. Daar ben ik echt van overtuigd.”