Klantverhaal ’s Heeren Loo

Klantverhaal ’s Heeren Loo

“Met een talentenanalyse gaat een gesprek veel sneller de diepte in”

Interview met

’s Heeren Loo 
Karin Grubben
Adviseur Personeel & Organisatie

Producten in deze case

TMA Talentenkompas

Case in het kort

Gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo begon vijf jaar geleden met de talentenanalyse methodiek TMA. De managers van twee regio’s werden samengevoegd en hadden behoefte aan meer inzicht in elkaars kwaliteiten. Eenmaal bekend met de methodiek, zette ’s Heeren Loo TMA ook in voor de selectie van leerlingen en nieuwe medewerkers en bij teamanalyses.

Karin Grubben, adviseur Personeel en Organisatie bij ’s Heeren Loo voor de regio Ermelo vertelt hoe de talentenanalyse TMA de afgelopen jaren is toegepast: “Vier, vijf jaar geleden werden er twee regio’s bij ons samengevoegd. In totaal waren hier vijfentwintig managers bij betrokken die meer met elkaar gingen samenwerken. Wij zochten naar een manier waarop we ze inzicht konden geven in elkaars kwaliteiten om de toekomstige samenwerking te optimaliseren. Uiteindelijk hebben we de betrokken managers TMA laten maken. TMA (Talenten Motivatie Analyse) is een methode waarmee wordt gemeten wat iemands sterke punten en drijfveren zijn. In gesprek gaan over elkaars talenten is een werkwijze waarmee je een kennismaking makkelijk kunt starten. Het zorgt voor meer openheid en mensen benaderen elkaar vanuit hun kracht.”

Zorgvuldige voorbereiding

Karin legt uit dat het inzetten van TMA zorgvuldig is voorbereid. “Dit soort online tools zijn niet gebruikelijk in de zorg, ze worden vaak als wat zakelijk gezien. Het was dan ook van belang om de talentenanalyse zo te introduceren dat mensen het niet als bedreigend zouden ervaren. Daarom hebben we eerst de methodiek besproken met de regiodirecteur, vervolgens gingen we langs de OR om hen te informeren en daarna hebben we de managers verteld wat we van plan waren. Tijdens die bijeenkomst zijn we vooral op de formele aspecten ingegaan: Wat is TMA? Krijg je de uitkomsten te zien? Gaat TMA bijvoorbeeld in je personeelsdossier? Kun je het later tevoorschijn halen om iemand alsnog op te beoordelen? Op dat moment werd duidelijk dat dit soort vragen wel leven bij de medewerkers.

Over ’s Heeren Loo

's Heeren Loo Zorggroep (ruim 14.000 medewerkers) helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Dit gebeurt in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties.

"We gebruiken de talentenanalyse inmiddels ook voor andere doeleinden."

Als we erop terugkijken zijn we tevreden over de manier waarop die integratie van de regio’s verlopen is. TMA heeft daarin een eigen bijdrage geleverd, maar we gebruiken de talentenanalyse inmiddels ook voor andere doeleinden.”

TMA voor ontwikkelen van leerlingen

Het competentiegericht selecteren en opleiden van leerlingen was een tweede aanleiding voor ’s Heeren Loo om met TMA aan de slag te gaan. Karin: “Wij hebben veel leerlingen die een leerwerktraject bij ons volgen. Niet alle leerlingen hadden vooraf een goed beeld van wat ze konden verwachten als ze in de zorgdienstverlening gingen werken. We verlenen zorg aan cliënten met een heel complexe zorgvraag en gedragsproblematiek. Dat vraagt veel van onze mensen en ook van de leerlingen. We constateerden dat er veel leerlingen stopten. Ze startten de opleiding, maar stopten soms tussentijds of voldeden niet allemaal. Daarom zijn we met behulp van TMA gaan kijken hoe we al aan het begin van het traject leerlingen een betere keuze kunnen laten maken.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.

Aanmelden nieuwsbrief

"De TMA is een ijkpunt waar tijdens de opleiding regelmatig naar gekeken wordt."

Karin vertelt hoe de leerlingen bij ’s Heeren Loo aan de slag zijn gegaan met de talentenanalyse TMA. ”Ze krijgen hiermee  handvatten om hun leerdoelen aan het begin van het opleidingsjaarjaar op papier te zetten. In het verleden zag je dat leerlingen pas in de loop van het opleidingsjaar in staat waren hun leervraag goed te formuleren. Met een talentenanalyse gaat een gesprek veel sneller de diepte in, omdat mensen meer inzicht in zichzelf krijgen.”

De TMA is volgens Karin een ijkpunt waar tijdens de opleiding regelmatig naar gekeken wordt. De leerling maakt een portfolio, daar gaat de talentenanalyse ook in en die komt in allerlei gesprekken weer terug. “We merken dat er veel enthousiasme voor is. En het is een soort olievlekwerking. Omdat wij er zo enthousiast over waren, kregen we vragen van opleidingscoördinatoren uit andere regio’s. Wat is het? Vertel er eens iets over. Dat hebben we gedaan en nu zie je dat in alle regio’s de coördinatoren dit gaan gebruiken voor hun leerlingen. Het is een waardevol instrument.”

Teamanalyse met TMA

Het verhogen van de teameffectiviteit is een derde doel waarvoor ’s Heeren Loo TMA inzet. “Een goed draaiend stabiel team waar continuïteit in zit, is heel belangrijk voor onze cliënten. Cliënten zijn gebaat bij regelmaat, bij dezelfde gezichten en dat het begeleidingsproces vloeiend loopt. Ook ouders zien graag bekende gezichten op de werkvloer. Goede samenwerking tussen de teamleden is dan erg belangrijk, maar in sommige teams loopt dat niet altijd even soepel .

"Goede samenwerking is erg belangrijk, maar in sommige teams loopt dat niet altijd even soepel."

In dat soort situaties zijn we TMA gaan inzetten. Ook hier gaat er een informatief traject aan vooraf. We bespreken met elke medewerker zijn talentenanalyse en koppelen de gegevens anoniem terug aan het team. Hiermee krijgt het team inzicht in de aanwezige talenten en drijfveren en kunnen ze met deze inzichten aan de slag. Vanwege de positieve insteek komt er meestal iets in beweging.”

Soms maakt de TMA duidelijk dat bepaalde kwaliteiten gemist worden in een team. Wat is dan de volgende stap? Karin: “Dan ga je kijken of er bij teamleden iets te ontwikkelen is waardoor de kwaliteit toeneemt.”

TMA voor sollicitatieprocedures

Met behulp van TMA heb je veel eerder zicht op de intrinsieke motivatie van mensen. Bij het aannemen van leerlingen of nieuwe medewerkers kijken we vooral naar de emotionele balans en hun sociale talenten. Staan ze sterk in hun schoenen? Zijn de sociale talenten in evenwicht? Het komt nog weleens voor dat mensen zich verliezen in het geven van zorg aan onze cliënten. De grens tussen professioneel handelen en betrokkenheid vervaagt.”

Profielen

"We kijken of iemands talenten en drijfveren passen bij de rol die hij in onze organisatie moeten vervullen. Werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking vraagt andere talenten dan werken met mensen die ernstig meervoudig beperkt zijn. Mensen met een licht verstandige beperking kunnen zich vaak verbaal heel goed uitdrukken, waardoor er een kans bestaat dat hun omgeving overschat wat ze kunnen. Je sociale antenne, het tussen de regels door lezen, moet dus uitstekend ontwikkeld zijn.

Dit ligt anders als je werkt met mensen die ernstige meervoudige beperkingen hebben, waarbij ook een lichamelijk beperking aanwezig is. Dan komt er meer lichamelijke zorg bij kijken. Dat vraagt een ander profiel medewerker: meer hulpverleningsgericht. Terwijl je bij de groep met een lichte verstandelijke beperking eerder meer afstand zou moeten nemen en moet stimuleren dat ze het zelf doen. Het zijn nuances, maar wij proberen wel om dit zorgvuldig te matchen. Want het speelt mee voor de kwaliteit van de zorg.”

"We kijken of iemands talenten en drijfveren passen bij de rol die hij in onze organisatie moeten vervullen."

Karin reageert enthousiast op de laatste ontwikkelingen in de talentmanagementsoftware van Visma | Raet, waarbij de TMA methodiek opgenomen wordt in de ondersteuning van de gesprekscyclus. “Dat zou erg mooi zijn, want dan kan je de talentenanalyse voor de hele organisatie beschikbaar hebben. TMA biedt de mogelijkheid om ontwikkeldoelen met nieuwe inzichten zorgvuldig en SMART te formuleren; dat zal een waardevolle aanvulling zijn voor de Performance Management module die wij van Visma | Raet in gebruik hebben.”

De voordelen van TMA

  • Geeft handvatten voor een doelgericht gesprek
  • Teams gaan praten over elkaars talenten en hoe ze elkaar kunnen aanvullen
  • Het wordt bij teams snel duidelijk waar ze wel en geen talent voor hebben
  • TMA is herkenbaar voor medewerkers. Het creëert een gemeenschappelijke taal, die in gesprekken steeds weer terugkomt
 

Lees meer over

TMA Talentenkompas