Partnerschap Visma | Raet en Nétive VMS

Medewerkers eerder bereid tot inleveren extra’s dan uitstel vakantiegeld

Indien bedrijven worden gedwongen maatregelen te treffen vanwege de coronacrisis, leveren medewerkers liever extra’s in dan dat er uitstel op de uitbetaling van het vakantiegeld komt, blijkt uit onderzoek van Visma | Raet. 31 procent heeft een duidelijke voorkeur voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel, terwijl 22 procent het later uitbetalen van vakantiegeld als eerste maatregel kiest. Onder leidinggevenden is deze trend nog duidelijker zichtbaar. 38 procent gaat daar voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel en 13 procent voor het later uitbetalen van vakantiegeld. 

 

Jongeren vaker bereid tot later uitbetalen vakantiegeld

Uit een ander onderzoek van ons, de HR Benchmark 2020, blijkt dat werkenden iets minder kansen zien op werkgebied in de toekomst voor oudere werknemers. Rondom jongere werknemers is meer optimisme en dat zet zich ook voort in dit onderzoek naar coronamaatregelen. Wanneer we kijken naar leeftijdsgroepen zien we dat met name jongeren er vaker voor openstaan om hun vakantiegeld later uitbetaald te krijgen (29%). Onder de 60-plussers is slechts 16 procent hiertoe bereid. In verhouding ziet een kleine groep jongeren (27%) bij voorkeur af van bonusregelingen, onder ouderen is het animo hoger. In de groep van 50-59 jaar kiest zelfs 37 procent voor deze maatregel.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1.112 werknemers in loondienst en 207 bestuurders en leidinggevenden.

Marco Winkel, HR-directeur bij Visma | Raet: “Het is goed te zien dat medewerkers in deze tijd zeker wel bereid zijn om offers te brengen als dat nodig is. Een werkgever mag hierom vragen, indien er sprake is van een herstelplan, maar kan de uitbetaling van het vakantiegeld, niet zonder toestemming van de medewerker uitstellen. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Dit onderzoek laat zien dat de meeste werknemers ook echt rekenen op hun vakantiegelduitbetaling, waardoor ingaan op een verzoek tot uitstel voor veel werknemers dan ook niet zomaar kan.“

Lees meer over alle ins en outs van het minimumloon.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.