Vergrijzing binnen overheid eist tol: bijna een op de drie ambtenaren ervaart kennisgat

Vergrijzing binnen overheid eist tol: bijna een op de drie ambtenaren ervaart kennisgat

Overheid heeft moeite met binnenhouden van young professionals

Amersfoort – Bij 56 procent van de overheidsorganisaties wordt lang niet altijd tijdig ingespeeld op het vertrek van een collega die met pensioen gaat. Zo wordt er voor vertrek geen nieuwe collega aangetrokken en daarmee verdwijnt de kennis en ervaring van de gepensioneerde. Maar ook jonge werknemers vertrekken regelmatig: de helft (51%) van de overheidsmedewerkers geeft namelijk aan dat het voor hen lastig is om young professionals binnen te houden. Dit blijkt uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder ruim 900 werkenden in de overheid. Het onderzoek is aanvullend op het jaarlijkse HR-benchmark onderzoek van Visma | Raet, waarbij 983 werkenden in de overheid zijn ondervraagd.

Nog onvoldoende voorbereid op toekomst

Naast dat de overheid kampt met uitdagingen omtrent het behouden van kennis en kunde binnen de organisatie, moet er ook rekening gehouden worden met de veranderende vaardigheden die een overheidsmedewerker in de toekomst moet bezitten. Zeventien procent van de medewerkers geeft momenteel al aan bang te zijn dat hun huidige vaardigheden over een aantal jaar overbodig zullen zijn op hun werk. Dit kan ondervangen worden door de organisatie en haar medewerkers goed voor te bereiden op de uitdagingen in toekomst. Echter vindt slechts 38 procent van de ambtenaren dat hun werkgever dat op dit moment goed doet.

Digitalisering en plan duurzame inzetbaarheid

Volgens HR-medewerkers worden er wel degelijk maatregelen genomen om de organisatie voor te bereiden op de toekomst. Zo geeft 47 procent van de HR-professionals aan bezig te zijn met een plan voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En 39 procent noemt op zoek te zijn naar nieuwe medewerkers met andere of aanvullende competenties. Maar de meest getroffen maatregel draait om technologie: 56 procent is momenteel aan het investeren in digitale processen.

Maar welke competenties zijn dan van belang in de zoektocht naar nieuw personeel? Volgens de HR-professionals zijn de volgende kerncompetenties (vaker) nodig in de toekomst: flexibiliteit (42%), data-analysevaardigheden (42%) en leiderschapskwaliteiten (34%). Opvallend is dat medewerkers er een andere top drie van competenties op nahouden. Zij noemen: flexibiliteit (49%), verstand van technologie (39%) en stressbestendigheid (31%)

Marco Winkel, HR Director bij Visma | Raet: “Het is duidelijk dat we ons in een enorm krappe arbeidsmarkt bevinden, maar wat niet iedereen zich realiseert is dat er de komende tijd een significant aantal werknemers met pensioen gaat. Het personeelstekort zal dus nog verder toenemen. Daarom is het voor organisaties belangrijk om niet alleen te focussen op het binnenhalen van nieuw personeel, maar juist te werken aan het behouden en vervolgens doorontwikkelen van young professionals. Om dat laatste te bewerkstelligen , doen overheidsinstanties er goed aan om zich te verdiepen in hetgeen dat young professionals bindt. Belangrijke factoren voor hen zijn bijvoorbeeld zingeving door betekenisvol werk, de mogelijkheid zelf richting te geven aan werk en ruimte te krijgen voor zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Hier zijn overheidsinstanties al ontzettend sterk in, maar ze vergeten dit uit te stralen. Investeren in e mployer b randing biedt hierin uitkomst en helpt met zowel het binden van medewerkers, als met het binnenhalen van nieuw personeel. Tijdens ons evenement HR F!T vertellen we hoe HR-professionals hier de eerste stappen in kunnen maken.”

HR F!T – Hét HR event voor professionals in de overheid

Om verdieping te bieden aan bovenstaande resultaten, organiseert Visma | Raet op 14 juni het evenement HR F!T, speciaal voor HR-professionals werkzaam binnen de overheid. Tijdens het evenement zijn er expertsessies waarbij inzichten uit de HR-benchmark gedeeld worden. Onder andere Jasper Scholten zal vertellen over hoe werkgevers de millenial voor zich kunnen winnen. Verder vinden er keynotes plaats van onder andere Marcia Goddard en Japke-d. Bouma. Aanmelden voor HR F!T kan hier.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.