Visma | Raet zet grote stap in onderwijs

Visma | Raet zet grote stap in onderwijs

Het nieuwe HR cloud platform Visma.net HRM & Payroll voor het onderwijs is sinds begin dit jaar live! De eerste onderwijsinstellingen hebben inmiddels probleemloos ermee het salaris van hun medewerkers uitbetaald. Dat betekent een grote en concrete stap voor Visma | Raet. Bijna twee jaar werd er hard gewerkt aan het geschikt maken van het platform voor het onderwijs, een strategische markt voor het softwarehuis.

Een fantastische mijlpaal, noemt Bas de Pierre de succesvolle introductie van Visma.net HRM & Payroll voor het onderwijs. De directeur Onderwijs van Visma | Raet spreekt verder van ‘een goede basis voor verdere doorontwikkeling van dit innovatieve en onderscheidende HR cloud platform'. De overname van het Amersfoortse Raet door het Noorse Visma – Een Europese topspeler met 10.000 medewerkers en meer dan een miljoen klanten ‒ ruim tweeënhalf jaar geleden, zorgde voor een sterke uitbreiding van de diensten voor het onderwijs. Intussen zijn meer Nederlandse softwarespecialisten onder de paraplu van Visma gekomen en zijn de expertise en dienstverlening verder verbreed, met onder meer de software van Advitrae voor onderwijslogistiek. Ook bestaan er strategische partnerships met andere partijen. Hierdoor is het schoolbesturen eenvoudiger gemaakt om te begroten, plannen en rapporteren in de cloud.

Veilig integreren

De api’s in Visma.net HRM & Payroll bieden veel mogelijkheden om veilig te integreren, bijvoorbeeld met applicaties zoals de vervangingsplanners Invalpool en Vabo en ook met begrotingstools als Capisci en Cogix. Zo’n open systeem heeft veel voordelen, ziet ook Bas de Pierre. “Het geeft zoveel gemak en efficiëntie. Data integratie via api zorgt er bijvoorbeeld voor dat er geen dubbele invoer is van mutaties voor de vervangingsadministratie. Hierbij gaat het jaarlijks al snel om honderdduizend mutaties. En wanneer bij een ziekmelding het vervangingsproces wordt opgestart, vindt er automatisch gegevensuitwisseling plaats tussen de vervangingsplanner en Visma.net HRM & Payroll.”

Mooie cocreatie

Visma | Raet concentreert zich op de Nederlandse markt. Er is de afgelopen bijna twee jaar samen met een aantal onderwijsbureaus en onderwijsinstellingen intensief gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe software. Een mooi staaltje cocreatie waarvoor Visma | Raet haar klanten en partners dankbaar is. De onderwijspartners toonden eerder al hun tevredenheid over ‘de nauwe samenwerking aan een systeem dat onze behoeften optimaal invult’. “Het is modern, innovatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en vergaand geautomatiseerd”, aldus een directeur van een onderwijsbureau.

 

Bas de Pierre, directeur onderwijs Visma | Raet

Veel functionaliteiten

Het resultaat is een breed palet aan functionaliteiten die essentieel zijn in het onderwijs. De Pierre: “Het onderwijs heeft in de basis best wel complexe regelingen en werkwijzen die we met onze HR- en payrollsoftware zo goed mogelijk willen automatiseren. De afgelopen maanden hebben we samen met onze klanten hard gewerkt aan deze benodigde functionaliteiten, waaronder het registreren en berekenen van de werktijdfactor, duurzame inzetbaarheid, de ABP pensioenberekening en pensioenaangifte, specifieke cao’s voor het onderwijs, gegevensuitwisseling ten behoeve van DUO, meerdere aanstellingen naast elkaar, overkoepelende rapportages op het niveau van een administratiekantoor, etcetera.” De salarisberekening vindt realtime plaats. Zodra een mutatie is verwerkt, is de nieuwe strook direct zichtbaar in de payroll. Ook behoort uitvoering van een gebroken maandberekening tot de opties. In de app kunnen onder meer declaraties, de salarisstrook, verzuim, afhandeling van taken, verlof en eigen gegevens worden ingezien en verwerkt.

Meer tijd voor goed onderwijs

Het nieuwe platform is dus de vrucht van een innige samenwerking, en ook het gevolg van de hoge mate van automatisering, een kenmerk van de software van Visma. De Pierre: “Daarmee maken we het verschil. Door tijd te besparen op het secundaire proces proberen we ons steentje bij te dragen aan het verminderen van de administratieve last. Zo hebben schooldirecteuren en leraren meer tijd voor hun : goed onderwijs. Elke minuut die je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je besteden aan het onderwijs.”

Flexibel in de cloud

Het probleemloos in de cloud werken is ook voor onderwijs- en administratiebureaus die te maken hebben met verschillende werkgevers (elk met een eigen netwerk en omgeving) van groot belang, stipt hij aan. “Onze software biedt veel flexibiliteit aan administratiekantoren om processen op maat te maken voor klanten. Daardoor kun je op werkgeversniveau in de cloud veel meer. Bijvoorbeeld een bepaalde salarisrun voor een of meerdere werkgevers uitvoeren. En je kunt voor een werkgever een workflow specifiek maken en ook activeren voor andere werkgevers. Dat scheelt die bureaus veel onderhoud van de workflows.”

Toekomstbestendig platform

Visma | Raet is al ruim vijftien jaar thuis in het onderwijs en ziet de branche als een strategische markt. De klanten bevinden zich in alle segmenten, van primair tot en met hoger onderwijs. “Met Visma.net HRM & Payroll helpen we het onderwijs verder”, stelt Bas de Pierre. “Het is een toekomstbestendig platform, innovatief en gericht op het efficiënt en geautomatiseerd stroomlijnen van de HR- en salarisprocessen.” En Visma biedt het onderwijs méér, benadrukt hij. “Ook op andere domeinen in de bedrijfsvoering automatiseren wij processen, geïntegreerd vanuit één portal. Zoals finance en inkoopmanagement. En sinds de integratie van Advitrae in de Visma-familie helpen we scholen ook op het gebied van onderwijslogistiek met het roosteren en plannen van onderwijs.” Zo blijft Visma | Raet met de ontwikkeling van slimme software bijdragen aan het verminderen van administratieve werkdruk, ten behoeve van goed onderwijs.

Perspectief van de eindgebruiker

Het perspectief van die eindgebruiker staat daarbij altijd voorop. “We onderzoeken steeds wat iemand nodig heeft om op een efficiënte en laagdrempelige manier te kunnen werken.” Met het oog op de krimp in het aantal leerlingen, plus een tekort aan leraren, zullen bestuurders strategische keuzes op HR-gebied moeten maken, voorspelt De Pierre. “Ook daarbij kan onze software goed helpen. Wij kunnen eraan bijdragen dat scholen zich profileren als een moderne werkgever. Niet alleen door het efficiënt en modern werven van personeel maar ook door het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers.”

Bijzonder moment

Want ook voor opleidingen en talentontwikkeling biedt Visma | Raet "We geloven in een leven lang leren, en de regie van de medewerker is daarbij essentieel. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het eigen portfolio, wij kunnen wel helpen bij de keuzes. En uiteindelijk moet alles wat we doen bij Visma bijdragen aan de positieve ontwikkeling van het kind.” Het daadwerkelijk live zijn van het nieuwe platform voor het onderwijs is een bijzonder moment om even bij stil te staan. Tegelijkertijd wil Bas de Pierre de toekomstgerichtheid van deze duurzame relatie benadrukken. “Ook dit jaar investeren we volop in de doorontwikkeling van onze cloud software, onder andere op het gebied van gebruiksgemak en de connectiviteit met andere processen in het onderwijs. Kortom: wij zijn en blijven strategisch partner voor onderwijsinstellingen.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.