Nederlanders vinden wetgeving rondom gelijke beloning voor gelijk werk broodnodig

Nederlanders vinden wetgeving rondom gelijke beloning voor gelijk werk broodnodig

Een op die vier voorspelt onrust op de werkvloer bij invoering wet

Nederlanders vinden dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen met hetzelfde werk per wet geregeld moet worden. Sterker nog, twee op de drie werknemers (67%) ziet wet- en regelgeving als de enige oplossing om te voorkomen dat vrouwen structureel minder verdienen dan mannen in een gelijke functie. Mannen (60%) zijn hier beduidend sceptischer over dan vrouwen (75%). Opvallende cijfers uit onderzoek van Visma | Raet, onder 1.069 werknemers, naar gelijke beloning voor gelijk werk.

Wetgeving tegen loondiscriminatie

Aanleiding voor het onderzoek is het recente wetsvoorstel om de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Het nieuwe wetsvoorstel, dat gebaseerd is op het Europese Richtlijnvoorstel, dwingt bedrijven met meer dan vijftig medewerkers transparantie te tonen over gelijke beloning van mannen en vrouwen in dezelfde functies. Het overgrote deel van de Nederlanders is voorstander van wetgeving die loondiscriminatie tegengaat (76%).

Hoewel de wetgeving het hardnekkige probleem van de loonkloof moet oplossen, is niet iedereen overtuigd van de zalvende werking. Bijna een kwart (24%) van de Nederlanders denkt namelijk dat de wetgeving rondom gelijke beloning gaat zorgen voor onrust op de werkvloer. Ook is één op de acht (13%) bang dat hij of zij er in salaris op achteruitgaat wanneer werkgevers verplicht worden om aan te tonen dat er eerlijk wordt betaald. Mannen vrezen hier meer voor dan vrouwen, met respectievelijk zeventien tegenover acht procent.

Administratie nog niet op orde

Om aan de wetgeving te voldoen, moeten werkgevers inzichtelijk hebben wat de verhouding met betrekking tot salaris is tussen mannen en vrouwen. Veel werkenden (28%) denken dat hun organisatie dat op dit moment niet op orde heeft.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving bij Visma | Raet: “Hoewel we al jaren roepen dat vrouwen evenveel zouden moeten verdienen als mannen, lijkt deze realiteit nog steeds mijlenver weg. Wet- en regelgeving is nodig om deze loonkloof uit de wereld te helpen. Ondernemers en leidinggevenden hoeven natuurlijk niet te wachten op de ingang van de nieuwe wet. Door inzichtelijk te maken hoe het er voor staat wat betreft de beloningsverschillen, kunnen ze nu al stappen zetten om deze verschillen te vereffenen. Ik wil ondernemend Nederland dan ook aansporen om nu de verantwoordelijkheid te nemen en werk van gelijke waarde, gelijk te belonen. We leven in 2022 waarbij gelijke beloning de norm moet zijn.”

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuwe artikelen en updates van Visma | Raet.