Partners

Visma | Raet heeft een breed samenwerkingsverband met organisaties die HR-producten en HR-diensten aanbieden die aanvullend zijn op de oplossingen van Visma | Raet. Door deze overeenkomsten verloopt de (gezamenlijke) dienstverlening aan onze klanten nog beter. 

Integrated software

SmartVitaal
SmartVitaal Duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijk werkgeverschap of lagere verzuimkosten? Met het online vitaliteitsplatform van SmartVitaal bieden we onze klanten een unieke oplossing om de vitaliteit van hun medewerkers te bevorderen. www.smartvitaal.nl/bedrijven
Pointlogic
PointlogicDoor de samenwerking tussen Visma | Raet en Pointlogic is strategische personeelsplanning mogelijk. De oplossing biedt bestuurders en HR-verantwoordelijken de mogelijkheid om zowel de personele invulling als de personele kosten meerdere jaren vooruit te voorspellen. www.pointlogichr.nl

Talentsoft
TalentsoftDoor de strategische samenwerking met Talentsoft kunnen wij onze internationale klanten een complete 'one-stop-shop' HR-oplossing bieden, van Talentsoft Talent Management tot Visma | Raet Youforce HR Core en Payroll. www.talentsoft.nl

C-quential
C-quentialC-quential is de leverancier van Roosterplanning, software voor jouw personeelsplanning. C-quential en Visma | Raet hebben samen Roosterplanning volledig geïntegreerd in Youforce. Hierdoor hebben jij, je manager en je medewerker actueel inzicht in het rooster in Youforce en worden alle mutaties automatisch verwerkt van en naar je HR-en salarisadministratie. Roosterplanning is ontwikkeld vanuit het oogpunt van de medewerker en zeer eenvoudig in gebruik. www.c-quential.nl

Nétive
NétiveWil je je externe flexmedewerkers net zo goed managen als je interne (flex) medewerkers? In samenwerking met Nétive bieden we een oplossing om het volledige proces van externe flexmedewerkers te ondersteunen. In combinatie met de HR-oplossing van Visma|Raet heb je zo grip op je totale personeelsbestand. www.netive.nl

Cogix
CogixSamen met Cogix bieden we een complete begrotingsoplossing voor het onderwijs. Hiermee krijgen onderwijsinstellingen grip op formatieplanning en onderwijsbegroting inclusief de mogelijkheid om rapportages, prognoses en scenario’s te maken. www.cogix.nl

PlusPort
PlusPortSamen met PlusPort bieden we een Learning Management Systeem (LMS). Daarmee heb je een online platform om je kennis- en opleidingsmanagement te organiseren en invulling te geven aan medewerkerontwikkeling en vakbekwaamheid. www.plusport.nl

Interfacing

Aenova
AenovaAls u werkt met Youforce en de softwareoplossing TimEnterprise van Aenova gebruikt, profiteert u van alle voordelen van standaard gegevensuitwisseling. Gegevens in Youforce, zoals persoons- en dienstverbandgegevens, worden dankzij de interface automatisch verwerkt in TimEnterprise. Dubbele invoer is hierdoor verleden tijd. Daarnaast worden mutaties uit TimEnterprise, zoals geboekte uren, overwerk en onkosten weer via Youforce doorgegeven ten behoeve van bijvoorbeeld de salarisadministratie en daadwerkelijke kostenberekeningen. Hierdoor maakt u grote kwaliteitslagen in de informatievoorziening rondom de tijd- en projectadministratie en de personeels- en salarisadministratie. www.aenova.nl

ATPS
ATPSDoor de samenwerking tussen Visma | Raet en ATPS worden HR-gegevens uit Youforce eenvoudig ter beschikking gesteld aan het roosterplanning- en tijdregistratiesysteem PC-time® van ATPS. Personeelsgegevens worden foutloos en efficiënter geregistreerd doordat dubbele invoer niet meer nodig is. Met de salaris export module van ATPS kunt u periodiek de variabele loonmutaties vanuit PC-Time® digitaal aanleveren aan Youforce. Hierdoor vermindert u de kans op fouten en zorgt u voor een betrouwbaarder en efficiënter verloningsproces. www.atps.nl

Ayton
AytonEr is al jarenlang een standaardaansluiting tussen Youforce en Aysist® van Ayton, die bij vele gezamenlijke relaties in gebruik is. Dankzij deze aansluiting worden vanuit Youforce de mutaties van de medewerker- en contractgegevens automatisch en correct in personeelsplanningsysteem Aysist® verwerkt. Ook is er vanuit Aysist® standaard een aansluiting naar Youforce ten behoeve van de juiste verloning inclusief ORT, verlof en eventuele interne doorbelastingen. Alle updates worden automatisch verwerkt. www.ayton.nl

Magenta MMT
Magenta MMTSoftwarebedrijf Magenta MMT B.V. levert Veiligheidsregio’s een totaaloplossing voor het registreren van persoonsgegevens, vakbekwaamheidsmanagement, vergoedingen en het beheren van het uitrukken van de brandweer. Daarnaast is Magenta ook in de zorgsector actief door zorginstellingen te ondersteunen bij het registreren en organiseren van trajecten rondom vakbekwaamheid van medewerkers en het bieden van e-learning. De samenwerking tussen Visma | Raet en Magenta MMT zorgt ervoor dat gezamenlijke klanten profiteren van de sterke integratie tussen HR-cloudoplossing Youforce en de software van Magenta. www.magentammt.nl

Monaco
MonacoVisma | Raet en Monaco ondersteunen organisaties bij het beheersen en plannen van hun belangrijkste kapitaal, de medewerkers. Door een intensieve samenwerking tussen beide partijen wordt een sterke combinatie van oplossingen geboden. De combinatie van Youforce en Monaco DRP biedt o.a. de volgende voordelen: Producten en functionaliteit integreren naadloos met elkaar, realtime gecertificeerde koppeling, kostenbesparing door procesoptimalisatie, totaal inzicht in uw menselijk kapitaal. www.monacoplanning.nl

Ortec
OrtecVisma | Raet en ORTEC hebben al ruim 10 jaar een samenwerkingsverband, waarbij op een constructieve wijze wordt gekeken naar het optimaliseren van de uitwisseling van data en daarmee het ontlasten van administratieve processen tussen Youforce en ORTEC Harmony. De in 2012 gerealiseerde nieuwe koppeling met Youforce is hier een goed voorbeeld van. De uitgebreide dataset maakt het mogelijk medewerker-, verlof- en verzuimgegevens op een gestandaardiseerde wijze te koppelen. De koppeling is gecertificeerd door Visma | Raet. www.ortec.com

WorkforceIT
WorkforceITVisma | Raet en WorkforceIT zorgen er gezamenlijk voor dat het personeelsplanningsprogramma SP-EXPERT© gekoppeld is aan de HR-oplossing binnen Youforce. Door de nauwe samenwerking is het mogelijk dat noodzakelijke aanpassingen in de systemen, zoals cao of wettelijke wijzigingen, direct verwerkt worden in de applicaties. Klanten hebben geen omkijken meer naar het verwerken van de personeelsplanning in de HR-administratie, dat werkt. www.workforce-it.nl

Softbrick
SoftbrickSoftbrick ontwikkelt en levert al 20 jaar Workforce Management software. Wij bieden oplossingen voor personeelsplanning, normeren & budgetteren, tijdregistratie en toegangscontrole. Organisaties kunnen bij Softbrick terecht voor een totaaloplossing voor Workforce Management die concernbreed en internationaal kan worden ingezet. Softbrick zorgt ervoor dat bedrijven hun belangrijkste kostenpost - personeel - kunnen beheren, verlagen en voor altijd kunnen beheersen. Het resultaat: inzicht in tijd, kosten en rendement uit arbeid. wwww.softbrick.nl

TimeTell
TimeTellDoor de partnerovereenkomst en de standaard koppeling tussen Visma | Raet en TimeTell, kan informatie tussen Youforce HR Core Beaufort en TimeTell worden uitgewisseld. Gegevens uit Youforce, zoals persoons- en dienstverbandgegevens, kunnen worden ingelezen in TimeTell. Daarnaast kunnen mutaties uit TimeTell, zoals gerealiseerde uren en verlof mutaties, aan Youforce worden doorgegeven, zodat daar alle informatie beschikbaar is. www.timetell.nl
Tools4ever
Logo tools 4 everTools4ever biedt met haar software UMRA en IAM de mogelijkheid om de HRM software van Visma|Raet te koppelen aan de User Accounts in het netwerk. Dankzij deze koppeling wordt iedere wijziging in de HRM software gedetecteerd en volgens procedures automatisch doorgevoerd in het netwerk.

Wolf Informatica
Wolf InformaticaVisma | Raet en Wolf Informatica hebben een koppeling ontwikkeld tussen Youforce en het roostersysteem Square. Hiermee worden personeelsgegevens vanuit Youforce in Square geïmporteerd. Gegevens dubbel invoeren is hiermee verleden tijd. Gegevensuitwisseling kan naar wens wekelijks of zelfs dagelijks plaatsvinden. Er is ook een koppeling in omgekeerde richting van Square naar Youforce. Deze koppeling betreft de roostergegevens voor de salarisverwerking. www.wolfinfo.nl

Services

Dataspace
DataspaceDoor de overeenkomst tussen Visma | Raet en Dataspace kunnen organisaties grote kwaliteitsslagen maken op het gebied van digitale personeelsdossiers. Dataspace is in staat om conform een goede prijs-kwaliteitverhouding uw fysieke personeelsdossiers te digitaliseren ten behoeve van Youforce. Hierdoor zijn uw personeelsdossiers 24/7 toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers. Dit vergroot de kwaliteit en service van uw HR-afdeling. www.dataspace.nl
Archive-IT
ArchiveITHet partnership tussen Visma | Raet en Archive-IT zorgt ervoor dat organisaties kunnen profiteren van een volledig digitale HR-omgeving. De rol van Archive-IT is het veilig digitaliseren van de huidige papieren personeelsdossiers. Zodra de dossiers gedigitaliseerd zijn worden ze automatisch geüpload naar uw Visma | Raet omgeving en ziet u de digitale dossiers onder het juiste personeelslid. Hiermee creëren we één centrale omgeving met alle personeelsinformatie. Archive-IT is ISO 27001 gecertificeerd; dé norm voor informatiebeveiliging. Zeker nu de Meldplicht Datalekken sinds 1 januari 2016 van kracht is gegaan, staat gegevensbescherming onder nóg grotere aandacht. Archive-IT gaat samen met u in gesprek over de manier waarop u de digitale dossiers vormgegeven wilt hebben. Denk hierbij aan de tabbladenstructuur, documentsoorten, kleur vs. zwart wit, OCR en nog veel meer. Archive-IT adviseert u van A tot Z en garandeert een veilige en soepele overgang naar een digitale HR-omgeving. www.archive-it.nl
Improven
ImprovenImproven is partner van Visma | Raet op het gebied van implementatie services en interim consultancy. Improven is een samenvoeging van Improve, Prove en Proven - het verbeteren van klantprestaties, met aantoonbare resultaten en met een bewezen aanpak. De belofte “Het kan altijd beter!” zit in hun DNA. Dit doen zij op basis van een bewezen aanpak die zij op maat maken voor uw specifieke vraagstukken. Improven verbetert samen met onze klanten de prestaties van de organisaties waarvoor zij werken. Een gemeenschappelijke visie op zowel uw uitdaging en ambitie als op het daadwerkelijk implementeren van de oplossing…dáár ligt hun kracht. Dit doen zij vanuit een finance, IT en risk perspectief. www.improven.nl
Iris HR & Payroll
Iris HR & PayrollIris HR & Payroll is partner van Visma | Raet op het gebied van implementatie services en interim consultancy. www.iris-payroll.com
Karmac
KarmacPersoneelsdossiers vormen voor veel HR-managers in een moderne organisatie nog altijd een flink pijnpunt. Door uiteenlopende wet- en regelgeving en in de praktijk veel papierstromen en dossiers kan het lastig zijn om een effectief en consistent beheer uit te voeren. Dat kan anders: Visma | Raet en Karmac helpen u graag op weg met het maken van de (eerst)volgende stap naar een digitale organisatie. Samen zetten wij alle onderwerpen als e-HRM, HR selfservice, wet -en regelgeving, scanning en herkenning, digitale archivering en documentmanagement voor u op een rij. Zodat al uw vragen beantwoord worden. Met uiteraard uw (bedrijfs)doelstellingen voorop. www.karmac.nl
Korento
KorentoKorento is een sterke partner van Visma | Raet op het gebied van E-HRM – op afstand en toch persoonlijk - Payroll en functioneel beheer van Raet applicaties. Van de basis tot de top en alles wat daartussen zit: Korento heeft vakkundige medewerkers met de juiste expertise en flexibiliteit om landelijk organisaties te ontzorgen als het gaat om outsourcing van HR-administratie, Bedrijfsproces-optimalisatie en/of Salarisadministratie. Korento begeleidt en ondersteunt ook bij veranderingstrajecten door scherpe analyse van bedrijfsprocessen. Korento adviseert en modelleert in nauwe samenwerking met de klant wat ervoor nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Vervolgens richten Visma | Raet gecertificeerde medewerkers van Korento het proces technisch en functioneel in. Korento opereert in de branches Zorg & Welzijn, Cultuur, MKB en Bedrijfsleven. www.korento.nl
MultiScan
MultiScanDe kracht van de samenwerking tussen MultiScan en Visma | Raet is het optimaal ondersteunen en adviseren van klanten op het gebied van HR bij het efficiënter inrichten van hun bedrijfsproces. Door optimaal gebruik te maken van youforce is een stap naar digitale HR-dossiers niet ver meer weg. Visma | Raet levert u het beste e-HRM systeem, MultiScan de beste kwaliteit van het digitale HR dossier. Al jaren werkt MultiScan samen met Visma | Raet om HR-dossiers te digitaliseren en rechtstreeks te importeren in youforce. De samenwerking tussen MultiScan en Visma | Raet levert u de beste ontwikkeling en de meest efficiënte oplossing voor uw HR-afdeling. www.multiscan.nl
Service Point Paragon
Service Point ParagonU kiest voor het digitaliseren van uw personeelsdossiers, omdat u uw dossiers efficiënter, sneller en overal wilt kunnen raadplegen. Service Point Paragon en Visma | Raet bieden samen de mogelijkheid om uw volledige personeelsarchief te digitaliseren. Visma | Raet is uw partner voor het organisatorische veranderingstraject en de techniek. Service Point Paragon zet uw fysieke personeelsarchief om tot een digitaal archief wat direct in te lezen is in Youforce. Uiteraard wilt u dat het digitaliseren van uw personeelsdossiers geen tijdrovend proces wordt, waar u veel tijd en energie aan kwijt bent. Service Point Paragon voert de verschillende benodigde activiteiten snel en efficiënt uit in haar documentmanagement centra of op locatie. www.servicepoint.nl

Administratiekantoren

Parsec
ParsecParsec is een dienstverlener op het gebied van HRM. Ons dienstenpakket strekt zich uit van het inrichten van HR software, het verzorgen van de salaris- en personeelsadministratie tot het geven van ondersteuning en advies, maar ook voor consultancy kan men bij Parsec terecht. www.parsec.nl
CBBS HR & Payroll services BV
CBBS HR & Payroll services BVVoor diverse klanten in het MKB verzorgen wij de salaris- en personeelsadministratie met Raet software. Onze insteek is dat het verwerken van deze administraties voor U eenvoudiger wordt. Wij passen onze werkwijze daarop aan en houden ondertussen alle wet- en regelgeving in de gaten. Onze helpdesk wijst u moeiteloos de weg door het woud van regels. Indien nodig komen onze consultants gewoon bij u langs. www.cbbs.nl
AAG
AAGAAG wil de zorg beter maken door zorgorganisaties te adviseren en ondersteunen met méér dan alleen oplossingen. De markt verandert in een hoog tempo. Niet alleen de financiering, digitalisering van HR-processen, ICT-oplossingen en adviesvragen, maar ook de managementstructuren, vastgoedconcepten en organisatieomvang. AAG loopt voorop door deze ontwikkelingen en de klantvraag te doorgronden en onze kennis daarover te delen. En dat blijft AAG de komende jaren ook doen. Daarbij staan de belangen van de klanten altijd centraal. www.aag.nl

Onderwijsbureaus

Visma | Raet werkt samen met meer dan tien onderwijsbureaus, verspreid over heel Nederland. Met onze Youforce-oplossingen verzorgen zij uw personeels- en salarisadministratie en geven u advies over specifieke onderwerpen uit het onderwijs.

Samenwerking met onderwijsbureaus