Besteed uw personeels- en salarisadministratie uit aan een onderwijsbureau

Veel schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs hebben hun personeels- en salarisadministratie uitbesteed aan een onderwijsbureaus of administratiekantoor. De omvang van uw onderwijsinstelling maakt het wellicht minder aantrekkelijk om uw eigen personeels- en salarisadministratie te voeren. Het gebrek aan expertise, de onevenredige kosten en de bijbehorende financiële risico’s kunnen voor u een aanleiding zijn om uw personeels- en salarisadministratie uit te besteden.

Uw voordelen

  • Een professionele partner voor het onderwijs
  • Continuïteit en kwaliteit gewaarborgd
  • Besparing op tijd en kosten

Partners van Visma | Raet

Visma | Raet werkt samen met meer dan tien onderwijsbureaus, verspreid over heel Nederland. Met onze Youforce-oplossingen verzorgen zij uw personeels- en salarisadministratie en geven u advies over specifieke onderwerpen uit het onderwijs. Denkt u hierbij aan uw, medewerker ontwikkeling, managementrapportages, HR Analytics, bekostiging van onderwijs, verzuiminformatie en formatieplanning. Kortom, een professionele sparringpartner waardoor u zich kunt richten op kwalitatief hoogwaardig onderwijs.