Ontwikkeling is meer dan ooit een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ontwikkeling is meer dan ooit een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als corona iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat werk en de manier waarop we het organiseren snel kunnen veranderen. Werkgevers waren zich daar misschien iets meer van bewust dan hun medewerkers, maar ook bij hen is ondertussen het kwartje gevallen: als je mee wilt in de ontwikkelingen, zul je jezelf moeten ontwikkelen. Als beide partijen hun verantwoordelijkheid willen nemen, helpt het wanneer je als organisatie dit proces automatiseert.

De wereld blijft veranderen. Corona heeft dat heel actueel gemaakt. Niet alleen de digitalisering is versneld, ook de manier waarop we ons werk inrichten is in rap tempo veranderd: we vergaderen digitaal, doen online adviesgesprekken en geven les op afstand. Om er maar een paar te noemen.

Werkgevers hebben de verplichting om hun medewerkers voor te bereiden op de nieuwe situatie. Dat wordt onderstreept in de verlengde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, die met ingang van 1 oktober van kracht wordt. Nu werkzaamheden plotseling anders moeten worden ingericht, willen ook slimme medewerkers zélf in de gaten houden welke opleidingen ze nodig hebben voor hun vak – en in actie komen. 

Ontwikkeling beter sturen

Het automatiseren van je opleidingsprocessen maakt dat gemakkelijker. Als werkgever kun je in een learning management systeem de gegevens van je medewerkers verzamelen: hun diploma’s en competenties, de vaardigheden die ze regelmatig moeten verversen en nieuwe skills die nog ontbreken. Als je die naast je strategische plannen legt, worden de uitdagingen in je organisatie snel duidelijk en kun je als werkgever beter sturen in de scholing, na- en bijscholing van je mensen. 

Zo is in het onderwijs tijdens de coronaperiode een hybride vorm ontstaan van face-to-face en digitaal lesgeven. Docenten hebben zich daar doorheen geslagen met het idee dat het tijdelijk was. Ondertussen is duidelijk dat dit voorlopig de realiteit is. Scholen moeten nu nadenken hoe ze die hybride vorm gaan inrichten. Hoe ze de bestaande methodiek kunnen aanpassen aan de digitale praktijk. Een learning management systeem biedt daarin ondersteuning en overzicht voor zowel besturen als docenten. 

Automatische herinnering 

Medewerkers hebben ook veel aan een geautomatiseerd proces. In een learning management systeem vinden ze namelijk alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor hun organisatie van belang zijn. Zowel de verplichte bijscholingen als de opleidingen die in de categorie persoonlijke ontwikkeling vallen. Het systeem herinnert hen er bijvoorbeeld aan dat het weer tijd is voor de verplichte BHV-herhaling, waarmee het veiligheidsniveau in de organisatie ook gewaarborgd blijft. 

Een ander voorbeeld. In de sectoren onderwijs en zorg vallen dan wel geen ontslagen, maar de stressfactor is enorm toegenomen. Als je dat als werkgever signaleert, kun je ertoe overgaan om je mensen een verplichte mindfulnesstraining aan te bieden. Zodat ze leren omgaan met de druk en mogelijk zelfs stressreacties te reduceren. Zo vallen ze minder snel uit en blijven langer inzetbaar. Daarmee is het ook kostenbesparend.

Eigen ontwikkeling zelf oppakken 

Daarnaast kunnen medewerkers met behulp van het ontwikkeladviesportaal in het learning managementsysteem ook zelf actief nadenken over hoe ze van waarde kunnen blijven voor de arbeidsmarkt. Wat zijn mijn mogelijkheden, wat past bij mij? Corona heeft die vragen bij veel medewerkers aan de oppervlakte gebracht. Het is aan jou als werkgever om ze daarin te faciliteren. 

Goed inspelen op ontwikkelingen

De digitalisering heeft een enorme vlucht genomen. Bij gemeenten moesten ineens allerlei diensten gedigitaliseerd worden, denk aan het aanvragen van een paspoort. Hoe ga je dat inrichten? Hoe zorg je dat er controle is op de juistheid van de gegevens? Voor de baliemedewerkers betekent dat dat het beheer van applicaties een groter deel wordt van hun taken. Daarin moeten ze zo snel mogelijk worden bijgeschoold. Zodat gemeenten hun inwoners kunnen blijven faciliteren.

In de coronatijd keerden ineens allerlei oud-medewerkers terug naar de zorg. Ze wilden helpen. Van sommigen was de BIG-registratie nog in orde, bij anderen was die verlopen. Maar alle handen waren nodig aan het bed, dus die BIG-registratie moest zo snel mogelijk in orde komen. Dit zijn voorbeelden van situaties waarin je met een learning management systeem noodzakelijke opleidingen snel kunt integreren en snel kunt aanbieden. Zo kun je optimaal inspelen op veranderende omstandigheden. Dat maakt je als organisatie flexibeler.

Omstandigheden veranderen. Daarmee veranderen de bedrijfsprocessen. Niemand ontkomt er nog aan: als je je niet ontwikkelt, nemen je kansen op de arbeidsmarkt in rap tempo af. We waren er wel mee bezig, maar corona heeft het aan de oppervlakte gehaald: het is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en medewerkers.

< Terug naar het Prinsjesdag overzicht

Haal meer rendement uit opleiden

Opleidingsmanagement is nu actueler dan ooit. Of het nu gaat om bijscholing of omscholing; investeren in kennis, vaardigheden en verplichte certificeringen blijft cruciaal.

Haal meer rendement uit opleiden met een Leer Management Systeem. Met een Leer Management Systeem (LMS) automatiseer je al je opleidingsprocessen. Daarmee verhoog je de kwaliteit en inzetbaarheid van je medewerkers.  

Meer over Leer Management Systeem