Opschorting 30% bij overwerk

Belangrijk onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Werkgevers betalen een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge premie voor flexibele contracten. Hierdoor zijn vaste contracten voor werkgevers aantrekkelijker.

Om te voorkomen dat contracten die aan de voorwaarden van de lage premie voldoen, zoals vaste contracten, toch als flexibele arbeid worden ingezet, zijn bepaalde uitzonderingen opgenomen. Bij deze uitzonderingen wordt de premie herzien en draagt de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie af. Eén van deze situaties is dat een werknemer binnen een kalenderjaar 30% of meer uren overwerkt.

Omdat tijdens de coronacrisis, met name in de zorg, veel parttimers noodgedwongen meer dan 30% moesten overwerken met als resultaat een hoge WW-premie voor de zorginstellingen, heeft het kabinet deze regeling tijdelijk helemaal opgeschort.

Wil je nog meer video's over Prinsjesdag 2021 zien?
Bekijk die eenvoudig via de overzichtspagina.

Video's bekijken