STAP-budget

Werkenden kunnen zelfstandig, zonder bemoeienis, van de werkgever werken aan hun scholing en ontwikkeling.Vanaf 1 maart 2022 is voor het volgen van een opleiding en ontwikkeling een budget van € 1.000 per persoon per jaar beschikbaar.

Werkzoekenden kunnen het budget van € 1.000 gebruiken om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren door omscholing of het volgen van extra opleidingen.

Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

De overheid stelt jaarlijks 218 miljoen euro beschikbaar voor de STAP budgetten. De verwachting is dat hiermee jaarlijks tussen de 200.000 en 300.000 mensen scholing kunnen volgen.

Mensen kunnen het budget één keer per persoon per jaar aanvragen bij UWV. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag van € 1.000 rechtstreeks betaald aan een aangewezen (gecertificeerd) opleidingsinstituut.

Meer informatie over het aanvragen en de voorwaarden voor de subsidie staan vanaf 1 maart 2022 op het STAP- portaal van UWV.

Wil je nog meer video's over Prinsjesdag 2021 zien?
Bekijk die eenvoudig via de overzichtspagina.

Video's bekijken