Zzp'ers

De belastingdienst is de overheidsorganisatie die toezicht houdt op de arbeidsrelatie in het kader van de loonheffingen. De Belastingdienst geeft voorlichting en biedt de helpende hand om duidelijkheid te geven wanneer een arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is volgens de huidige wet.

Minister Koolmees laat al sinds januari 2021 een webmodule testen waarmee werkgevers en opdrachtnemers kunnen vaststellen of er sprake is van zelfstandigheid of werknemerschap. De webmodule is getest door belangenorganisaties van werkgevers en werknemers en specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

Deze week is de pilotfase afgerond. Het resultaat van de pilot is dat de webmodule in zeven van de tien gevallen een helder antwoord geeft op de vraag wat de aard van de arbeidsrelatie is. In een kleine 30% van de gevallen kan de webapplicatie geen oordeel geven over de aard van de arbeidsrelatie. Dit toont de complexiteit van de materie.

Naar aanleiding van de resultaten van deze pilot heeft minister Koolmees besloten het handhavingsmoratorium voort te zetten. In geval van evidente misbruik zal, zoals nu ook al het geval, worden gehandhaafd. De webmodule zal voorlopig uitsluitend als ‘voorlichtingsinstrument’ gebruikt worden. De toekomst van de webmodule ligt in de handen van een volgend kabinet.

Interessant in dit kader is de recente uitspraak van de rechtbank in de zaak van de chauffeurs van Uber. De rechtbank komt tot de conclusie dat de relatie tussen Uber en de chauffeurs een moderne arbeidsrelatie is en er nu sprake is van schijnzelfstandigheid.

Wil je nog meer video's over Prinsjesdag 2021 zien?
Bekijk die eenvoudig via de overzichtspagina.

Video's bekijken