Nieuwe wetgeving oproepkrachten en flexwerkers

Het kabinet wil het nulurencontract afschaffen en vervangen door een basiscontract. In dit contract spreken werkgever en werknemer een minimum aantal ingeroosterde uren af dat gegarandeerd wordt uitbetaald. Bovenop het aantal afgesproken uren mag de werkgever nog dertig procent beschikbaarheid vragen van de werknemer.

Daarnaast mogen werkgevers na drie tijdelijke contracten werknemers pas vijf jaar later weer een contract voor bepaalde tijd aanbieden, dit was eerst zes maanden. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet oproepkrachten en flexwerkers meer zekerheid bieden op de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen werknemers werk en privé zo beter op elkaar afstemmen doordat ze niet meer voortdurend beschikbaar hoeven te zijn.

 

Wat betekent
Prinsjesdag voor jouw salaris?

Benieuwd wat er netto in 2024 over blijft van je bruto maandsalaris, of andersom?

Bereken salaris