Uitbreiding SLIM-regeling met € 73,5 miljoen

Het STAP-budget wordt per 2024 afgeschaft. Met de afschaffing komt een bedrag vrij van € 147 miljoen. De helft van dit bedrag, € 73,5 miljoen, komt bovenop het budget van de SLIM-regeling. 

Deze subsidie richt zich op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Het verruimde budget van de SLIM-regeling is vanaf volgend jaar niet alleen meer inzetbaar voor het mkb maar ook voor de scholing van individuele burgers. Met de uitbreiding van de SLIM-regeling onderstreept het kabinet het belang dat mensen zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Het extra budget wordt verdeeld over de periode van 2024 tot en met 2027.

 

Wat betekent
Prinsjesdag voor jouw salaris?

Benieuwd wat er netto in 2024 over blijft van je bruto maandsalaris, of andersom?

Bereken salaris