Hoe en wanneer deze Privacyverklaring van toepassing is

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) betreft de rol van Visma|Raet B.V. (“Visma|Raet”) als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wilt u weten hoe Visma|Raet met (persoons)gegevens omgaat in haar rol als dienstverlener voor haar klanten? Dat leest u hier.

Visma|Raet kan persoonsgegevens over u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u deze website bezoekt. Visma|Raet zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. In deze Privacyverklaring beschrijven wij de doeleinden van gegevensverwerking door Visma|Raet met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking kunt uitoefenen.

De Privacyverklaring verschaft informatie over de gegevensverwerking door Visma wanneer Visma het doel en de wijze van de verwerking bepaalt (Visma als verwerkingsverantwoordelijke). Deze Privacyverklaring geeft geen informatie over gegevensverwerking voor Visma|Raet klanten, hiervoor verwijzen wij u naar onze trustsite.

Persoonsgegevens bestaat uit informatie waarmee u geïdentificeerd kan worden als persoon zoals een e-mailadres, woonadres of telefoonnummer, etcetera. Maak geen gebruik van Visma-websites, als u niet instemt met de wijze waarop we persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring verwerken.